Whistleblowing-kanava

Artikkeli

Whistleblowing-kanava

Onko ilmoituskanavasi ajan tasalla?

Hyvä yrityskulttuuri perustuu julkilausuttuihin eettisiin periaatteisiin sekä niiden kautta muodostuneisiin toimintatapoihin. Jotta eettiset periaatteet olisivat toimivia, edellyttää se avointa vuorovaikutuskulttuuria organisaation sisällä. On kuitenkin tilanteita, joissa huolia ei rohjeta esimerkiksi seuraamusten pelossa kertoa suoraan. Whistleblowing-ilmoituskanava on työkalu, jonka välityksellä epäillyt toimintatavan vastaiset toimet ja muut poikkeamat voidaan turvallisesti sekä luottamuksellisesti tuoda esiin.

EU:n vasta hyväksytyllä direktiivillä pyritään parantamaan väärinkäytöksistä ilmoittaneiden henkilöiden suojaa kostotoimilta. Samalla ilmoituskanavavaatimus tulee koskettamaan merkittävästi suurempaa organisaatiojoukkoa, sillä yli 50 työntekijän organisaatioilla tulee jatkossa olla ilmoituskanava. Suomen tulee panna täytäntöön direktiivin velvoitteet viimeistään vuonna 2021.

Deloitte tukee kaiken kokoisia organisaatioita tyypillisesti seuraavien asioiden kanssa:

  • Ilmoituskanavan perustamisen tuki 
  • Ilmoituskanavan käyttöönotto ja koulutus 
  • Kanavan kautta tulleiden ilmoitusten hallinnointi ja käsittely; ilmoitusten arviointi, tutkinta ja raportointi asianmukaisille organisaation tahoille  
Oliko tieto hyödyllistä?