Asiakkaan ja kolmansien osapuolten tunteminen

Ratkaisut

Asiakkaan ja kolmansien osapuolten tunteminen

Autamme asiakkaitamme arvioimaan kolmansien osapuolten luotettavuutta paikallisesti ja kansainvälisesti. Näin pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme tekevät oikeita päätöksiä maineen, brändien ja tuotemerkkien suojaamiseksi.

Liiketoiminnassa maine ja luottamus ovat ratkaisevan tärkeitä. Tiedätkö kenen kanssa teet liiketoimintaa? Onko sinulla riittävät ja ajantasaiset tiedot liiketoimintakumppaneistasi ja muista kolmansista osapuolista, jotka kuuluvat organisaatiosi verkostoon?

Nykypäivänä organisaatiot ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa monimutkaisten toimittajaketjujen ja muiden toimittajajärjestelyiden kanssa. Rajat ylittävä toiminta esimerkiksi suuren korruptioriskin maassa asettaa myös korkeat vaatimukset liiketoimintakumppanin luotettavuudelle.

Integrity Due Diligence (IDD) -selvitykset

Integrity due diligence (IDD) -palvelussamme suoritamme taustaselvityksiä asiakkaamme valitsemalla painopistealueella ja laajuudella. Keskitymme esimerkiksi liiketoiminnan taustaan ja toimintaan, omistusrakenteeseen, liiketoimintakumppanin tai sen edustajien mahdollisiin muihin yritysyhteyksiin tai pakote- ja PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) -tarkasteluun.

Deloitten maailmanlaajuinen taustaselvitystiimi koostuu yli 250 asiantuntijasta ympäri maailmaa. Asiantuntijamme puhuvat sujuvasti yli 85 kieltä jaheillä on laaja kokemus perusteellisten ja yksityiskohtaisten taustaselvitysten suorittamisesta erilaisille organisaatioille.

IDD-selvitysten painopistealueet ja laajuudet käydään huolellisesti läpi asiakkaan kanssa ennen toimeksiannon aloittamista. Hyödynnämme ammatillista osaamistamme ja kokemustamme parhaan mahdollisen selvityssisällön määrittämiseksi ja asiakkaan omien tavoitteiden täyttämiseksi.

 

Yritysjärjestelyiden osana tehtävä Forensic Due Diligence -selvitys

Yritysjärjestelyiden osana tehtävä Forensic Due Diligence keskittyy niiden riskien tunnistamiseen, joita muissa due diligence -prosesseissa ei tavallisesti havaita. Forensic Due Diligence -selvityksemme keskittyvät selvittämään muun muassa maineeseen, luotettavuuteen ja lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyviä riskejä. Oikeilla toimenpiteillä näitä riskejä voidaan rajoittaa tehokkaasti – joko ennen yritysjärjestelyä tai sen jälkeen. Selvityksemme antaa myös tarpeen mukaan tietoa siitä, onko yritysjärjestelyn osapuolella korruptioon tai lahjontaan liittyviä ristiriitoja kansainvälisten säädösten suhteen (mm. US Foreign Corrupt Practices Act ja UK:n Bribery Act).

Ota yhteyttä

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää