Forensic neuvontapalvelut

Palvelut

Forensic neuvontapalvelut

Forensic Advisory

Autamme organisaatioita ennaltaehkäisemään, havaitsemaan ja reagoimaan riskeihin ja haavoittuvuuksiin, jotka johtuvat taloudellisista väärinkäytöksistä, korruptiosta ja lahjonnasta, riita-asioista, heikosta taloushallinnosta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme vahinkojen ja riskien rajoittamisessa sekä autamme selvittämään ja korjaamaan väärinkäytöksistä ja muusta epäeettisestä toiminnasta aiheutuneita tilanteita. Autamme organisaatioita suojelemaan heidän keskeistä omaisuuttaan: mainetta ja brändiä.

Teemme monipuolisia ennalta estäviä toimeksiantokokonaisuuksia väärinkäytösriskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi. Samalla autamme asiakkaitamme rakentamaan luottamusta organisaatioiden ja markkinoiden välillä sekä kehittämään organisaatioiden luotettavuutta.

Miten voimme auttaa?

Teemme monipuolisia ennalta estäviä toimeksiantokokonaisuuksia väärinkäytösriskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi. Samalla autamme asiakkaitamme rakentamaan luottamusta organisaatioiden ja markkinoiden välillä sekä kehittämään organisaatioiden luotettavuutta.

Asiantuntijoidemme monipuolisen koulutuksen ja laajan työkokemuksen johdosta voimme auttaa teitä organisaationne kohtaamissa haasteissa. Jokainen toimeksianto räätälöidään aina huolellisesti asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Forensic-neuvontapalvelut sisältävät muun muassa seuraavia kokonaisuuksia

Lahjonnan ja korruption torjunta – Anti-Bribery and Anti-Corruption – ABAC

Autamme asiakkaitamme ennalta estämään ja hallitsemaan lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskejä ja haasteita nopeasti muuttuvassa globaalissa liiketoiminta- ja sääntely-ympäristössä.

Autamme asiakkaitamme tyypillisesti esimerkiksi:

 • Suorittamaan lahjontaan ja korruptioon liittyviä kypsyys- ja valmiusarviointeja
 • Suunnittelemaan kyseiset toiminta- ja hallinnointimallit sekä sisäiset ohjeistukset ja politiikat
 • Suoritamme lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskien arviointia, gap-analyyseja sekä tuemme riskienhallintakehyksen luomisessa ja ylläpidossa
 • Suoritamme lahjontaan ja korruptioon keskittyviä kolmansien osapuolten tarkastuksia esimerkiksi toimittajavalinnan yhteydessä
 • Teemme lahjontaan ja korruptioon liittyviä selvityksiä kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Koulutamme monipuolisesti lahjonnan ja korruption ennalta estämisestä sekä tuemme organisaatioiden sisäisten ohjeistuksien ja politiikkojen käyttöönotossa

Asiakkaan ja kolmansien osapuolten tunteminen

Liiketoiminnassa maine ja luottamus ovat ratkaisevan tärkeitä. Tiedätkö kenen kanssa teet liiketoimintaa? Onko sinulla riittävät ja ajantasaiset tiedot liiketoimintakumppaneistasi ja muista kolmansista osapuolista, jotka kuuluvat organisaatiosi verkostoon?

Nykypäivänä organisaatiot ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa monimutkaisten toimittajaketjujen ja muiden toimittajajärjestelyiden kanssa. Rajat ylittävä toiminta esimerkiksi suuren korruptioriskin maassa asettaa myös korkeat vaatimukset liiketoimintakumppanin luotettavuudelle.

Autamme asiakkaitamme arvioimaan kolmansien osapuolten luotettavuutta paikallisesti ja kansainvälisesti. Näin pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme tekevät oikeita päätöksiä maineen, brändien ja varallisuuden suojaamiseksi.

Integrity Due Diligence (IDD) -selvitykset

Integrity due diligence (IDD) -palvelussamme suoritamme taustaselvityksiä asiakkaamme valitsemalla painopistealueella ja laajuudella. Keskitymme esimerkiksi liiketoiminnan taustaan ja toimintaan, omistusrakenteeseen, liiketoimintakumppanin tai sen edustajien mahdollisiin muihin yritysyhteyksiin tai pakote- ja PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) -tarkasteluun.

Deloitten maailmanlaajuinen taustaselvitystiimi koostuu yli 250 asiantuntijasta ympäri maailmaa. Asiantuntijamme puhuvat sujuvasti yli 85 kieltä ja heillä on laaja kokemus perusteellisten ja yksityiskohtaisten taustaselvitysten suorittamisesta erilaisille organisaatioille.

IDD-selvitysten painopistealueet ja laajuudet käydään huolellisesti läpi asiakkaan kanssa ennen toimeksiannon aloittamista. Hyödynnämme ammatillista osaamistamme ja kokemustamme parhaan mahdollisen selvityssisällön määrittämiseksi ja asiakkaan omien tavoitteiden täyttämiseksi.

Väärinkäytösriskien arviointi ja hallinta – Fraud risk assessment and management

Autamme asiakkaitamme varautumaan väärinkäytösriskeihin sekä minimoimaan väärinkäytöksistä aiheutuvia vahinkoja organisaatioille.

Autamme asiakkaitamme muun muassa:

 • Tunnistamaan ja kartoittamaan organisaation väärinkäytösriskit liiketoimintaprosesseissa
 • Arvioimaan organisaation nykyistä kypsyyttä ja valmiutta vastata väärinkäytöksiin
 • Luomaan tai rakentamaan riskienhallintakehyksen hyödyntämällä kansainvälisiä johtavia viitekehyksiä, parhaita käytäntöjä ja ammatillista osaamistamme ja kokemustamme
 • Kehittämään sisäistä valvontaa tunnistamalla liiketoimintaprosessien avainkontrollit ja luomaan uusia kontrolleja
 • Kouluttamaan henkilöstöä monipuolisesti väärinkäytösten ehkäisystä ja käsittelystä

Etiikka- ja Compliance-ohjelmat

Autamme asiakkaitamme luomaan ja kehittämään organisaation etiikka- ja vaatimustenmukaisuusohjelmaa. Hyvin toimiva compliance-ohjelma auttaa johtoa varmistamaan, että organisaatio toimii asianmukaisesti sekä lainsäädännön että eettisten käytäntöjen osalta.

Kypsyys- ja valmiusarvioinnit

Autamme asiakkaitamme suorittamaan eri osa-alueisiin, kuten väärinkäytösten ennalta estämiseen ja hallintaan tai lahjontaan ja korruptioon liittyviä kypsyys- ja valmiusarviointeja. Kypsyys- ja valmiusarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa kohteen nykytila, siihen liittyvät riskit sekä toimenpiteet, joilla yrityksen toimintaa voidaan kehittää. Arviointi tehdään lähtökohtaisesti kansainvälisiä viitekehyksiä hyödyntäen. Esimerkiksi kansainvälisessä yritysjärjestelyssä voimme arvioida kohteen ethics and compliance -kokonaisuuteen liittyvää maturiteettia tai lahjonnan ja korruption ennalta estämiseen liittyviä ohjeistuksia ja toimenpiteitä hyödyntäen UK Bribery Actin, FCPA:n tai muun relevantin lainsäädännön vaatimuksia ja ohjeistuksia.

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää