Pakote- eli sanktiotarkastukset

Palvelut

Pakote- eli sanktiotarkastukset

Pakotteilla on tärkeä rooli maailmanlaajuisessa talousrikollisuuden torjunnassa. Instituutiot kuten YK, OFAC ja EU määräävät pakotteita ja rajoituksia, jotka on suunnattu valtioille, yksityishenkilöille tai oikeushenkilöille, jotka ovat osallisina tai joiden epäillään osallistuvan laittomaan toimintaan. Talousrikollisuuden torjunnan kannalta avainasemassa olevien toimijoiden on säännösten mukaan tarkkailtava asiakastietokantojaan ja transaktiovirtojaan mahdollisten rikkomusten havaitsemiseksi.

Nykyinen maailmantilanne ja jatkuvasti muuttuvat sanktiolistat ovat tehneet yrityksille yhä vaikeammaksi noudattaa sovellettavia säännöksiä ja kontrolloida sidosryhmiensä riskiympäristöä. Monien eri tietokantojen seulonta vasten sanktioluetteloita voi olla haasteellista, mikäli yritys käsittelee päivittäin suuria määriä asiakas- ja tapahtumatietoja.

Pakotetarkastuksissa ei ole saatavilla “one-size-fits-all” -ratkaisua. Sen sijaan pakoteseulonnan noudattamista koskeva toimintamalli riippuu erilaisista tekijöistä, kuten yritystoiminnan luonteesta tai juridisesta kentästä, jolla se liiketoiminnassaan toimii. Tehokkaisiin ja tuloksellisiin pakoteratkaisuihin Deloitte ammentaa osaamisensa lukuisista aikaisemmista asiakasprojekteista. Hyödynnämme erityisesti ajantasaista ymmärrystämme ja uusia oivalluksia arvioidaksemme, kuinka asiakasyritysten pakoteseulontaratkaisut vertautuvat eri liiketoiminta-alueilla ja eri maissa toimiviksi todistettuihin toimintamalleihin.

Miten voimme auttaa?

Meillä on kokenut asiantuntijatiimi, jolla on syvällinen tietämys pakotteiden seulontaratkaisujen testaamisesta ja soveltamisesta yritysten erilaisiin tarpeisiin.

Deloitte voi tarjota pakotteiden seulontapalveluita tarjotakseen esimerkiksi seuraavia ratkaisuja:

  • Yritystoimintaan liittyvien henkilöiden ja yritysten taustojen selvittäminen
  • Yrityksen pakoteseulonnan maturiteetin testaus ja analysointi
  • Asiantuntija-arvioita seuraamusseulontaratkaisujesi tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Director

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää