Pakote- eli sanktiotarkastukset

Palvelut

Riita-asiat

Oikeudenkäynnit ja muut riidanratkaisuun liittyvät toimenpiteet voivat häiritä liiketoimintaa, vahingoittaa yrityksen mainetta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Sisäisillä ja ulkoisilla oikeudellisilla neuvonantajilla on keskeinen rooli, mutta myös muita asiantuntijoita voidaan tarvita edullisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat apua läpi prosessin tilanteen kokonaiskuvan kartoittamisessa, haittavaikutusten minimoimisessa ja erityyppisten selvitysten tekemisessä.

Miten voimme auttaa?

Deloitte Forensicilla on sekä paikallisesti että kansainvälisesti laaja kokemusriita-asioissa tukemisessa. Autamme asiakkaitamme tarkastelemaan riita-asioita eri näkökulmista ja tuemme heitä muun muassa selvittämään mitä on tapahtunut, tekemään vaihtoehtoisia laskelmia ja analyyseja riidan aiheesta.

 

Olemme avustaneet asiakkaita erityyppisissä riidanratkaisuprosesseissa paikallisesti ja kansainvälisesti esimerkiksi seuraavissa toimenpiteissä:

  • tutkintatoimenpiteet esimerkiksi tapahtumienkulun, rikoshyödyn ja/tai henkilöiden osallisuuden selvittämiseksi
  • todistusaineiston analysointi ja dokumentointi oikeudenkäyntiä varten
  • vahingonkorvauslaskelmat
  • asiantuntijalausunnot

Työkalut ja metodit:

  • yhteistyö viranomaisten ja oikeudellisten avustajien kanssa
  • tutkintatoimenpiteet
  • henkilöhaastattelut
  • yrityksen liiketoimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattinen analysointi (business intelligence)
  • data-analyysi- ja teknologiapohjaiset työkalut

Millaisia haasteita asiakkaillamme on ollut ja miten olemme ne ratkaisseet?

Haaste: Kansainvälinen asiakkaamme ajautui kaupalliseen riitaan asiakkaansa kanssa toimitussopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisen seurauksista.

Ratkaisu: Toimeksiannon tavoitteena oli parantaa asiakkaamme vastinetta ja tarkistaa vastineen perusteena toimineet vahingonkorvauslaskelmat, jotta saavutetaan asiakkaamme edun mukainen ratkaisu. Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa tukemalla yrityksen johtoa vastineen muodostamisessa soveltuvin osin.

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää