Pakote- eli sanktiotarkastukset

Ratkaisut

Riita-asiat

Oikeudenkäynnit ja muut riidanratkaisuun liittyvät toimenpiteet voivat häiritä liiketoimintaa, vahingoittaa yrityksen mainetta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Sisäisillä ja ulkoisilla oikeudellisilla neuvonantajilla on keskeinen rooli, mutta myös muita asiantuntijoita voidaan tarvita edullisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat apua läpi prosessin tilanteen kokonaiskuvan kartoittamisessa, haittavaikutusten minimoimisessa ja erityyppisten selvitysten tekemisessä.

Miten voimme auttaa?

Deloitte Forensicilla on sekä paikallisesti että kansainvälisesti laaja kokemus erilaisista perinteisistä ja vaihtoehtoisista riidanratkaisutavoista. Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan monimutkaisia ja vaativia kiistoja ja valitsemaan tilanteen kannalta edullisimman riidanratkaisutavan.

Olemme avustaneet asiakkaita erityyppisissä riidanratkaisuprosesseissa paikallisesti ja kansainvälisesti esimerkiksi seuraavissa toimenpiteissä:

 • riidanratkaisutavan valinta ja avustaminen prosessin eri vaiheissa
 • tutkintatoimenpiteet esimerkiksi tapahtumienkulun, rikoshyödyn ja/tai henkilöiden osallisuuden selvittämiseksi
 • todistusaineiston analysointi ja dokumentointi oikeudenkäyntiä varten
 • vahingonkorvauslaskelmat
 •  asiantuntijalausunnot
 • tuki kriisitilanteen johtamisessa ja kriisiin vastaamisessa (incident response)

 

Työkalut ja metodit:

 • yhteistyö poliisin ja syyttäjän kanssa
 • yhteistyö muiden viranomaisten ja oikeudellisten avustajien kanssa
 • tutkintatoimenpiteet
 • henkilöhaastattelut
 • yrityksen liiketoimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattinen analysointi (business intelligence)
 • data-analyysi- ja teknologiapohjaiset työkalut
 • elektronisten laitteiden tutkinta

 

Millaisia haasteita asiakkaillamme on ollut ja miten olemme ne ratkaisseet?

Haaste: Kansainvälinen asiakkaamme ajautui kaupalliseen riitaan asiakkaansa kanssa toimitussopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisen seurauksista. Toimeksiannon tavoitteena oli parantaa asiakkaamme vastinetta ja tarkistaa vastineen perusteena toimineet vahingonkorvauslaskelmat, jotta saavutetaan asiakkaamme edun mukainen ratkaisu. Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa tukemalla yrityksen johtoa vastineen muodostamisessa soveltuvin osin.

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Director

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää