Artikkeli

Määräaika lähestyy

Onhan organisaatiollasi jo Whistleblowing-ilmoituskanava käytössä?

Ilmoituskanava on entistä ajankohtaisempi asia. Tovin jo voimassa ollut EU-direktiivi ja sen perusteella säädettävä kansallinen laki ovat edellyttäneet kanavaa organisaatioilta, joilla on vähintään 50 työntekijää. Tuore ilmoituskanavalaki tulee voimaan tänä vuonna ja kanavan on oltava käyttöönotettu joulukuuhun 2021 mennessä niiden organisaatioiden osalta, joilla on vähintään 250 työntekijää. Tätä pienemmille organisaatioille on erillinen kahden vuoden lisäaika.

21.1.2021

Sääntely asettaa kovia vaatimuksia ilmoituskanavalle ja selvitysprosessille

Uuden sääntelyn lähtökohtana on väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojeleminen ja ilmoitetun asian huolellinen selvittäminen ammattitaidolla. Henkilön suojelemiseen liittyvät velvollisuudet on hyvä aloittaa hankkimalla tietoturvallinen ja suojattu ilmoituskanava, joka mahdollistaa ilmoittamisen nimettömästi. Pelkän teknisen kanavan hankkiminen ei kuitenkaan riitä. Ennen kanavan käyttöönottamista on ratkaistava muun muassa seuraavat asiat:

  • mihin ilmoitukset ohjataan käsiteltäväksi
  • miten ja ketkä ilmoituksia käsittelevät
  • miten ilmoitukset tutkitaan ja
  • miten yhteydenpito ilmoittajaan hoidetaan.

Sääntelyssä kiinnitetään huomioita ilmoitetun asian tarkkaan käsittelyyn ja selvittämiseen.

 
Deloitte tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen asiakkaille

Ilmoituskanava kannattaa hankkia hyvissä ajoin, sillä kanavan perustamiseen liittyvät toimet ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen (esim. henkilötietojen käsittelyyn liittyvä vaikutustenarviointi) vievät oman aikansa.

Meillä Deloittella on kokemusta lukuisista kokonaisvaltaisista ilmoituskanavan suunnittelu- ja käyttöönottoprojekteista. Huolehdimme ja avustamme kaikissa ilmoituskanavaan liittyvissä asioissa. Emme ole sidottu mihinkään tekniseen palveluntarjoajaan, vaan mietimme asiakkaan kanssa yhdessä heidän tarpeeseensa sopivimman tuotteen – toimintaympäristö ja henkilöstörakenne huomioiden. Lisäksi me vastaanotamme asiakkaan puolesta kanavan kautta saapuvat ilmoitukset, teemme tilannearvion ja esitämme tarpeen mukaan vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi.

Oliko tieto hyödyllistä?