Sote-uudistus mahdollisuudet hankeosaajille

Artikkeli

Sote-uudistus on ainutlaatuinen muutos Suomen historiassa

– hankeosaajille on luvassa haasteita, mutta myös monipuolisia uramahdollisuuksia 

Sote muuttaa yli 200 000 suomalaisen työsuhteita ja työnantajaa, ja vaikuttaa samalla kaikkien kansalaisten palveluihin. Kun kyse on Suomen historian suurimmista hallinnon uudistuksista, nousee hankeasiantuntemuksen ja -johtamisen merkitys täysin uudelle tasolle. Deloitten asiantuntijat ovat mukana monipuolisissa rooleissa osana uudistusta. Jos sote-transformaation tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat, kannattaa lukea loppuun asti.

Sote-uudistus tähtää eri väestöryhmien välisten ja alueellisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventumiseen tulevaisuudessa. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille, joiden pystyttämistä viedään nyt läpi haastavassa aikataulussa. Merkittävän muutoksen tekeminen vaatii vahvaa hankejohtamista.  

”Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan. Asiantuntijoiden näkökulmasta ensi vuosi on mielenkiintoinen lähtölaukaus siirtymävaiheeseen, sillä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden odotetaan olevan toimintavalmiudessa. Siitä puolestaan alkaa pitkän aikavälin kehittäminen, joten pätkätöistä ei sote-hankkeissa ole todellakaan kysymys”, sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin asiantuntijapalveluista Suomessa vastaava asiantuntija Minni Särkkä-Hietala kertoo. 

Nyt tarvitaan ammattilaisia, jotka kykenevät pystyttämään ja operoimaan sote-transformaatiohankkeiden hallintaa. On pystyttävä yhdistämään organisaation toiminnan tavoitteet muutosohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin sekä niiden tulokselliseen läpivientiin. Hankejohtamisosaamisen terävintä kärkeä edustaa vahvassa kasvussa oleva Deloitten Results Management Office (RMO), johon haetaan jatkuvasti uusia asiantuntijoita. Myös ICT-osaajille on erityisen kova kysyntä. 

“Sote-toimialla ICT:n rooli on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja sen myötä myös toiminnan ja ICT:n välinen yhteistyö korostuu aivan uudella tavalla. Kokemuksesta on nyt etua - olemme olleet vuosien saatossa tukemassa merkittävimpiä sote-ICT-hankkeita alkaen esiselvityksistä ja kustannus-hyötyanalyysien laatimisesta ratkaisun määrittelyn, hankinnan ja toteutuksen kautta aina käyttöönottoon ja muutosjohtamisen tukeen asti ”, Deloittella hankejohtamiseen, ohjelmistokehitykseen ja  teknologiakonsultointiin keskittynyt liikkeenjohdon konsultti Jari Eriksson sanoo.

 

Poikkeuksellinen tiimimalli sote-tekemiseen

Sote-uudistuksen pariin tarvitaan seuraavien vuosien aikana satoja, ellei tuhansia asiantuntijoita hyvin erilaisilla osaamistaustoilla. Uudistus työllistää hankejohtamisen ja ICT-asiantuntijoiden lisäksi esimerkiksi vero-, kyber-, HR-, ja talousosaajia. Deloittella sote-uudistuksen parissa toimii tällä hetkellä usean kymmenen asiantuntijan kasvava joukko. Poikkeuksellista on, että asiantuntijat eivät ole asiakkaalla yksin, vaan töitä tehdään erityisessä tiimimallissa. 

”Perusymmärrys sote-uudistuksesta on toki hyvä olla, mutta sitäkin oleellisempaa ovat konsultointitaidot, kyky strukturoida asioita ja sanoittaa niitä ymmärrettäväksi. Julkisen sektorin osaamista ei välttämättä taustalle, vaan kiinnostus ja innokkuus soveltaa omaa osaamistaan vie jo pitkälle”, Särkkä-Hietala kuvaa osaamisprofiilia. 

 

Mukaan muutokseen – sote-uudistus tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia

Deloitten rooli sote-uudistuksessa on merkittävä. Asiantuntijoille tämä on mahdollisuus sekä käyttää omaa osaamistaan että syventää sitä haluamassaan portfoliossa. Oma ydinasiantuntemus voi olla esimerkiksi ICT:ssä, organisaatiomuutosstrategiassa tai hankinnassa, mutta hankkeen piirissä osaamista on mahdollista laajentaa myös muihin sote-transformaation kokonaisuuksiin, sillä töitä tehdään poikkitieteellisissä tiimeissä. Sote-hankeammattilaisia yhdistää myös halu tehdä vaikuttavaa työtä tulevaisuuden hyvinvoinnin eteen.

”Koen itse inspiroivana sen, että oman työn merkitys on todella konkreettinen yhteiskunnallisella tasolla ja koskettaa sitä kautta ihan aidosti ihmisiä, myös omia lapsiani, vanhempiani ja isovanhempiani päivittäin”, Särkkä-Hietala toteaa. 

Oliko tieto hyödyllistä?