Ratkaisut

Avainkontaktimme sote- ja maakuntauudistukseen

Tutustu meihin! Annamme laajan osaamisemme sote- ja maakuntauudistuksen käyttöön.

Lauri Byckling

Lauri toimii Deloittella asiakkuusjohtajana ja johdon konsulttina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen liittyy digitalisaatioon, operatiivisten tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden kehittämiseen sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen. Hän on ollut mukana lukuisissa kuntasektorin ja valtionhallinnon kehittämishankkeissa sekä tukenut useita organisaatioita alueuudistukseen valmistautumisessa.

Kysy Laurilta:

 • digitalisaatiosta ja tietojärjestelmiin tukeutuvista muutoshankkeista
 • strategioiden, liiketoimintasuunnitelmien, organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä
 • ICT- ja muiden tukipalveluiden kehittämisestä

lauri.byckling@deloitte.fi, 020 755 5447  

Kuinka voimme auttaa – Laurin ajatuksia videolla.

Partneri, asiakkuusjohtaja

Harri Huikuri

Harrilla on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen toiminnan arvonlisäverotuksesta. Sote-uudistukseen olennaisesti liittyvät kiinteistöjärjestelyjen arvonlisäverokysymykset ovat myös keskeinen osa Harrin arkea. Harri on ollut mukana useissa sosiaali- ja terveydenhuoltotoimialojen yritysjärjestelyissä.

Kysy Harrilta:

 • sote-palveluiden arvolisäverotuksesta
 • kiinteistöjen sekä yritysjärjestelyiden arvonlisäverotuksesta

harri.huikuri@deloitte.fi, 020 755 5545

Kuinka voimme auttaa – Harrin ajatuksia videolla.

Johtaja, Soten arvonlisäveropalvelut

Markus Kaihoniemi

Markus vastaa julkisen sektorin palveluista Suomessa. Hän on toiminut johdon konsulttina julkisella ja yksityisellä sektorilla 20 vuoden ajan. Markuksen erityisasiantuntemus liittyy erityisesti julkisen sektorin toimintamallien tuottavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen, palvelukeskuksiin ja julkisen sektorin tilaaja-tuottaja -malleihin, taloushallinnon ja raportoinnin kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen ja analytiikkaan.

Kysy Markukselta
 • digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja robotiikasta
 • tiedolla johtamisesta ja tietojohtoisesta julkisesta hallinnosta
 • asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisestä
 • tukitoimintojen organisoinnista ja tehostamisesta

markus.kaihoniemi@deloitte.fi, 020 7555 370

Partneri, julkisen sektorin vetäjä

Lauri Salmivalli

Lauri vastaa Deloittella sote-uudistukseen liittyvästä palvelukokonaisuudesta. Hänen erityisosaamisalueita ovat erityisesti suurten muutoshankkeiden läpivieminen ja toimintamallien kehittäminen. Laurilla on myös laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä. 

Kysy Laurilta:

 • muutoshankkeiden läpiviemisestä 
 • toimintamallien kehittämisestä

lauri.salmivalli@deloitte.fi, 020 755 5407

Kuinka voimme auttaa – Laurin ajatuksia videolla.

Partneri, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Anu Servo

Anulla on lähes 15 vuoden kokemus tilintarkastus-ja neuvontapalveluista. Hän on erikoistunut valtion yksiköiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden sekä kuntasektorin ja kuntakonsernien tilintarkastus-ja neuvontapalveluihin. Pitkän kuntien tilintarkastuskokemuksensa myötä Anulla on vahva kunnallisten palveluiden sekä niitä koskevan sääntelyn ja talouden tuntemus.

Kysy Anulta:

 • kuntien ja kuntakonsernien taloushallinnosta
 • kuntakonsernin hallinnollisista asioista
 • kuntapalveluiden yhtiöittämisestä

anu.servo@deloitte.fi, 020 755 5121

Kuinka voimme auttaa – Anun ajatuksia videolla.

Johtaja, julkishallinnon tilintarkastus-palveluiden vetäjä, JHT, KHT

Susanna Tiihonen

Susanna vastaa lakipalveluista Deloittella. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus merkittävien muutoshankkeiden juridisesta suunnittelusta ja toteutuksesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Susannalla on laaja juridinen osaaminen, jonka nojalla hän vastaa Deloittella myös sote-uudistukseen liittyvästä juridisesta palvelukokonaisuudesta.

Kysy Susannalta:

 • yhtiöittämisestä
 • henkilöstösiirtoihin ja organisaatiomuutoksiin liittyvistä työoikeudellisista ratkaisuista
 • yritysjärjestelyistä ja tietosuojasta
 • kiinteistöjuridiikasta

susanna.tiihonen@deloitte.fi, 040 548 7111  

Kuinka voimme auttaa – Susannan ajatuksia videolla.

Johtaja, lakipalvelut

Minna Tormilainen

Minnalla on laaja kokemus julkishallinnon toimintamallien, prosessien ja organisaatioiden kehittämisestä. Hänen erityisosaamistaan ovat tukitoimintoihin, kuten talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvä kehittäminen.

Kysy Minnalta:

 • tukitoimintojen kehittämisestä
 • palvelukeskuksista ja ulkoistamisesta 
 • ohjelmistorobotiikasta

minna.tormilainen@deloitte.fi, 020 755 5586

Kuinka voimme auttaa – Minnan ajatuksia videolla.

Johtava konsultti, tukipalvelut

Kaj Wasenius

Kajlla on laaja kokemus eri kokoisten yhtiöiden liiketoiminnasta eri toimialoilta sekä kotimaasta että ulkomailta. Kaj on toiminut 20 vuotta sekä tilintarkastajana että taloudellisena neuvonantajana. Hänen ammatillisena intohimonaan on kirjanpidollisesti oikeiden, mutta samalla älykkäiden ratkaisujen löytäminen.

Kysy Kajlta:

 • yhtiöittämiseen liittyvät kysymykset
 • haastavat kirjapitoon ja verotukseen liittyvät kysymykset

kaj.wasenius@deloitte.fi, 020 755 5374

Kuinka voimme auttaa – Kajn ajatuksia videolla.

Partneri, tilintarkastus