sosiaali- ja terveydenhuolto

Palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kumppanina uudistuksissa ja kehityshankkeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ovat murroksessa uudistuvan lainsäädännön, rahoituksen haasteiden sekä asiakastarpeiden kehittymisen myötä. Myös uudet teknologiat tulevat entistä voimakkaammin osaksi toimialaa ja luovat innovatiivisille organisaatioille uudentyyppisiä kilpailuetuja. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin ja uudistumaan toimialan mukana.

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiakkaille kestäviä ratkaisuja yhdistämällä laajan toimialatuntemuksen ja käytännön kokemuksen kattavaan liikkeenjohdon osaamiseen.

Tuemme asiakkaita muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottamisessa, ydintoiminnan kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelmien, kustannus-hyötyanalyysien, sekä strategioiden laatimisessa. Lisäksi kehitämme organisaatioiden prosesseja ja autamme tietohallinnon ongelmien ratkaisemisessa. Tarjoamme laajan valikoiman tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, verotuksen, riskienhallinnan, yritysjärjestelyiden ja taloudellisen neuvonnan palveluita sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeisiin räätälöitynä.

Asiakkaitamme ovat johtavat toimijat julkisen sekä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, terveydenhuollon rahoituksen sekä viranomaistoiminnan aloilla. Terveydenhuollon osaamisemme yhdistyy vahvaan julkishallinnon kokemukseen.

Strateginen kustannusvaikuttavuus

Kustannusvaikuttavien palvelujen järjestäminen on yksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin keskeisistä tavoitteista. Palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen on nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin − potilasdataa ja tutkimustietoa hoitomenetelmien vaikuttavuudesta on saatavilla yhä enemmän. Vaikuttavuuden sateenvarjon alla on kuitenkin suuri määrä erilaisia kehittämismenetelmiä ja lähestymistapoja (esim. lean, value-based care ja asiakaslähtöinen suunnittelu). Eri menetelmien käyttö tuo monipuolisuutta, mutta johtaa siihen, että vaikuttavuutta pyritään usein parantamaan toisistaan irrallisilla projekteilla. Tämä johtaa kehitystyön pirstaleisuuteen koko organisaation tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja uudet palvelukonseptit

Toimialan ydintoiminnan kehittäminen ja uusien palvelumallien luominen on erityisosaamistamme, olemme olleet mukana kehittämässä kokonaan uusia terveydenhuollon palvelukonsepteja sekä kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon ydintoimintoja. Tuemme asiakkaitamme esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien ja kustannus-hyötyanalyysien laatimisessa sekä uusien toiminta-alueiden analysoinnissa ja käynnistämisessä. Luomme uusia toimintamalleja asiakkaille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä myös lääketeollisuuden ja bioteknologian aloilla.

Suomessa kokemuksemme kattaa muun muassa uusien liiketoimintojen strategian laatimista terveydenhuollon toimijoille sekä sähköisten palvelujen kehittämistä, kuten esimerkiksi terveystaltioratkaisut ja sähköiset terveyspalvelut. Palveluinnovaatioiden lanseeraamiseen olemme Suomessa osallistuneet muun muassa terveyskioskien, potilashotellien ja biopankkien osalta. 

Strategian ja operatiivisen toiminnan kehittäminen

Organisaatioiden pitää pystyä sopeutumaan toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. Usein tämä tarkoittaa strategisten valintojen uudelleenarviointia toimialan kehityssuuntien ja mahdollisuuksien analyysin tukemana. Kannattavuushaasteiden kanssa kamppailevia toimintoja voidaan organisoida uudelleen esimerkiksi palvelujen uudelleenjärjestämisen tai sähköisten ratkaisujen turvin. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaiden käytäntöjen ohella syvällisen näkemyksen toiminnan kehitysmahdollisuuksista.

Organisaatioiden rakennejärjestelyt

Sote- ja kuntauudistukset sekä muut lainsäädännön vaikutukset tulevat aiheuttamaan organisaatioille merkittävää tarvetta toimialan sisäisille järjestelyille. Sote-yhdistämisten tukemisen lisäksi liikelaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhtiöittämiset, yritysfuusiot ja -integraatiot sekä listautumiset ja muut uudelleenrahoitusjärjestelyt ovat osa palvelutarjontaamme myös terveydenhuollon toimialalla. Olemme suorittaneet rakennejärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja menestyksekkäästi yhdistämällä toimeksiantoihin strategisen, taloudellisen, juridisen, henkilöstöhallinnon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistavat näkökulmat.

Tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittäminen

Tietohallinnon kehittämisessä olemme asiakkaille luotettava ja toimittajariippumaton kumppani. Deloitte on Suomen johtava toimittajariippumaton asiakas- ja potilaskertomusjärjestelmäasiantuntija. Työskentelemme asiakkaiden tukena sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Lisäksi tuemme asiakkaitamme muun muassa IT-strategian luomisessa, arkkitehtuuriratkaisuissa, järjestelmävalinnoissa, tietojärjestelmien käyttöönotossa, palvelutoimittajien valinnassa ja ohjauksessa sekä sähköisten asiointiratkaisujen kehityksessä. Hallitsemme myös laajat järjestelmäuudistukset ja pitkäkestoisten hankkeiden johtamisen.

Tutustu yhteen teknologia-asiantuntijoistamme - lue Jannen uratarina

Ota yhteyttä

Minni Särkkä-Hietala

Minni Särkkä-Hietala

Health Care & Life Science

Minni Särkkä-Hietala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiantuntijapalveluista Suomessa. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointitehtävissä ja palvelutuotannon tutk... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää