Deloitte on Hanselin IT-puitesopimustoimittaja

Artikkeli

Deloitte on valittu Hanselin IT-konsultoinnin dynaamiseen hankintajärjestelmään

Järjestelmän kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden suunnitteluun, hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon sekä tietoturvaan liittyen. Hankittavat palvelut voivat kohdistua projekteihin tai toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.

Deloitte tukee laajasti julkisen sektorin asiakkaitaan IT-hankkeissa, tietoturvallisuuden kehittämisessä ja digitaalisen muutoksen läpiviennissä. Olemme nyt mukana myös Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisessa hankejärjestelyssä (DPS).

Deloitte kumppanina julkisen hallinnon uudistuksissa
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä suuria muutoksia valtionhallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunta- ja aluehallinnon eri osa-alueilla. Sote- ja maakuntauudistus muuttavat palvelujen järjestämistä ja uusia näkökulmia ja innovaatioita tarvitaan palveluiden vaikuttavuuden, tiedolla johtamisen, teknologisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämisen saralla. Tekoälyn ja robotiikan käyttömahdollisuudet laajenevat koko ajan. Samanaikaisesti tietoturva nousee yhä merkittävämmäksi kysymykseksi. Muutoksiin liittyy myös riskejä, joita on hallittava tehokkaasti.

Deloittella on laaja kansainvälinen ja paikallinen osaaminen sekä into ja halu auttaa julkishallinnon organisaatioita parantamaan palveluitaan, tehostamaan toimintaansa ja uudistamaan rakenteitaan. Autamme luomaan aitoa lisäarvoa tuottavia, kestäviä ratkaisuja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Oliko tieto hyödyllistä?