Julkinen sektori

Palvelut

Julkishallinto

Autamme laajalla osaamisellamme rakentamaan toimivampaa yhteiskuntaa

Valtionhallinnon toimijoihin vaikuttavat digitaalisuuden lisääntyminen, työn muutos ja talouden haasteet. Tuemme asiakkaitamme näihin vastaamiseksi.

Olemme maailman suurin yksityinen asiantuntijapalveluorganisaatio – tarjoamme julkishallinnolle laaja-alaista palvelua konsultointiin, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. 

 

Julkisen hallinnon strategia, analytiikka ja asiakaskokemus

 • Strategian laadinta, toimeenpano ja mittarit
 • Tiedolla johtaminen, analytiikka, koneoppiminen, tekoäly
 • Asiakaslähtöisyyden ja -kokemukset kehittäminen, digitaalisten kanavien ja palveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu

 

Julkisen hallinnon muutosten suunnittelu ja toteutus

 • Toimintamallien suunnittelu ja transformaatio sekä strateginen kustannusvaikuttavuus
 • Teknologiastrategiat- ja transformaatiot
 • Tietojärjestelmä- ja ICT-palvelukehitys sekä laajojen ICT-muutoshankkeiden johtaminen

 

Julkisen hallinnon toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus

 • Taloudellinen tehokkuus, suorituskyvyn parantaminen ja mittaaminen
 • Toimitusketjun hallinta ja tehostaminen
 • Organisaation ja henkilöstön kehittäminen, organisaatiouudistukset ja työn tulevaisuus

 

Julkisen hallinnon riskienhallinta ja kyberturvallisuus

 • Strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien hallinta
 • Kyberturvallisuus ja yksityisyys
 • Tietosuoja

 

Vastuullisuus ja ilmasto

 • Vastuullisuusstrategiat ja -tiekartat
 • Vastuullisuustoimenpiteet
 • Arviointi, mittaaminen ja raportointi
 • Data ja teknologia
 • Toimintamallit
 • Mahdollistaminen

 

Ymmärrämme julkisen hallinnon toimintaympäristön muutoksia

Taloustilanne. Taloudellinen kestävyys ja investointien turvaaminen ovat valtion keskeisiä vastuita.

Digitalisaatio. Teknologian kehitys ja datan määrän kasvu haastavat julkisen sektorin toimintatavat. Myös kansalaisten odotukset ovat korkeat.

Tietojohtaminen. Tietoa tulee analysoida systemaattisesti, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Ajantasainen, faktapohjainen tilannekuva mahdollistaa toiminnan johtamisen.

Työvoima. Pula osaavasta työvoimasta vaikuttaa useisiin toimialoihin. Työelämään tarvitaan joustavuutta ja uusia toimintatapoja, jotta tarpeisiin pystytään vastamaan paremmin.

Turvallisuus. Kyberturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Tietoa kertyy valtavat määrät monista eri lähteistä ja julkisista organisaatioista on tullut houkutteleva kohde kyberrikollisille.

Tutustu asiakastarinoihimme

Julkishallinto on suurimpia toimialojamme. Asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, valtion virastoja, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia, korkeakouluja sekä muita julkisessa omistuksessa olevia organisaatioita. 

Case Espoon kaupunki. Olimme tukemassa asiakasta työnantajapalveluiden kokonaiskuvan luomisessa palveluiden tavoitetilan määrittelyssä.

Case Hel.fi. Olimme mukana suunnittelemassa ja tukemassa asiakasta verkkosivujen uudistuksessa.

Case Tietokiri. Autoimme asiakasta konseptin kehittämisessä ja muodostamisessa.

Ota yhteyttä

Minna Tormilainen

Minna Tormilainen

Government & Public Services

Minna Tormilainen työskentelee liikkeenjohdon konsulttina ja vastaa Suomessa Deloitten julkisen sektorin palveluista valtion- ja paikallishallinnolle. Minna on keskittynyt erityisesti johtamisen ja ha... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää

Ota yhteyttä

Markus Kaihoniemi

Markus Kaihoniemi

Government & Public Services

Markus Kaihoniemi vastaa valituista julkisen sektorin asiakkuuksista Suomessa. Markus on toimii myös Pohjoismaiden Defence sektorin johtajana. Hän on toiminut johdon konsulttina julkisella ja yksityis... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Nordic Government & Public Services

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana ja Deloitten Suomen toimintojen transformaatiojohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julk... Lisää