julkishallinnon trendit 2024

Artikkeli

Julkishallinnon tulevaisuutta muokkaavat trendit 2024

Suurten muutosten kausi on täällä

Digitaalinen vallankumous ja tekoälyn tuleminen ovat jo luoneet pohjaa merkittäville julkishallinnon palveluiden muutoksille – todellinen muutos vaatii kuitenkin lisää yhteistyötä eri toimijoiden välille. Ihmisten ja teknologian välinen vuorovaikutus, ja resurssien ja osaamisen yhdistäminen yli toimialarajojen auttavat löytämään parhaat mahdolliset lopputulokset.

Vuoden 2024 Government Trends -raportti korostaa suuria edistysaskelia yhteiskunnan eri toiminnoissa ja palveluissa. Raportissa keskitytään erityisesti siihen, miten organisoida teknologiaan, prosesseihin, innovaatioihin, työvoimaan ja sääntelyyn liittyvät tekijät parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Muutosta ohjaavat seuraavat tekijät:

Toiminnan nopeus. Julkishallinnon palveluiden nopeus ja oikea-aikainen saatavuus helpottavat kansalaisten elämää. Myös sääntelymenettelyjen yksinkertaistaminen voi parantaa hallinnon nopeutta ja tehokkuutta.

Tuottavuuden parantaminen. Tekoälyn kehitys tarjoaa mahdollisuuden parantaa tuottavuutta julkishallinnon toiminnoissa. Haasteena on tunnistaa ja toteuttaa oikeat teknologiset ratkaisut, muuttaa prosesseja ja päivittää osaamista, jotta tekoälyn potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Toiminnan ketteryys. Julkishallinnon toimijat muuttuvat toiminnassaan aiempaa ketterämmäksi. Muutokset koskevat erilaisia toimintoja kuten sääntelyä, teknologian kehittämistä ja hankintoja.

Ekosysteemien vaaliminen. Mullistavat innovaatiot muokkaavat jo nyt tulevaisuutta. Lisäksi monet nykypäivän haasteista edellyttävät uusia lähestymistapoja – yhteistyöllä voidaan kehittää uutta ja saavuttaa kaikkia hyödyttäviä tuloksia.

Rajat ylittävä yhteistyö. Julkishallinnon toimijat tekevät yhteistyötä muiden tahojen ja yksityisen sektorin kanssa ratkaistakseen hankalia ongelmia. Erilaiset haasteet ja toiminnan tehostaminen vaativat toimia myös yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta.

Resilienssin välttämättömyys. Julkishallinnon tulee vaalia toiminnassaan joustavuutta ja kykyä kestää monenlaisia yhteiskunnallisia häiriötekijöitä. Maailmassa eletään tällä hetkellä monien päällekkäisten kriisien aikaa – haastavassa ympäristössä julkishallinnon toimijoilta vaaditaan resilienssin ylläpitoa ja vahvistamista yhteiskunnan toiminnan varmistamiseksi.

Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon lisääminen. Julkishallinnon on pyrittävä konkreettiseen tasa-arvoon erilaisin toimenpitein, kuten hyödyntämällä teknologiaa, ihmiskeskeisiä lähestymistapoja, osallistavaa politiikkaa ja strategisia kumppanuuksia.

Asiakaskokemuksen parantaminen. Julkishallinnon toimijat voivat parantaa merkittävästi asiakaskokemustaan hyödyntämällä digitaalista julkista infrastruktuuria. Esimerkiksi digitaalisen identiteetti, digitaaliset maksut ja datan jakaminen voivat sujuvoittaa erilaisia julkishallinnon palveluja ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. 

Lataa raportti

Lataa raporttimme ja lue lisää julkishallinnon kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Keskustelemme mielellämme näistä aiheista lisää.

Oliko tieto hyödyllistä?