Artikkeli

Ilmastonmuutoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yritystoimintaan

Tämä sivusto tarjoaa ilmastotietoa taloushallinnon ammattilaisille

Tutki sisältöä

Ilmastonmuutokseen reagoitaessa taloushallinnon ammattilaisten ydinosaaminen pääsee hyötykäyttöön

llmastonmuutos on todennäköisesti merkittävin yritystoiminnan muutosten aiheuttaja meidän elinaikanamme. Ilmaston muuttumisesta johtuvat (ääri)ilmiöt toistuvat entistä tiheämmin ja käyvät entistä vakavammiksi. Muutosten vaikutukset näkyvät tuotteissa ja palveluissa, ja lisäävät toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Jo nyt tilinpäätöksiin joudutaan kirjaamaan ilmastosyistä johtuvia omaisuuserien arvojen alentumisia ja näemme tehottomuutta rahoitusmarkkinoiden toiminnassa. Toisaalta ilmastonmuutokseen reagointi on yrityksille myös mahdollisuus kehittää toimintaansa ja innovoida uutta – sidosryhmien kysyntä ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille kasvaa vuosi vuodelta.

Yritysten näkökulmasta ilmastonmuutoksen vaikutus ulottuu entistäkin laajemmalle, esimerkiksi poliittisen ohjauksen ja sääntelyn lisääntyessä kiihtyvään tahtiin. Julkinen paine reagoida meitä kohtaavaan haasteeseen on kasvanut. Ne välittömät ja joskus rajutkin toimenpiteet, joihin meidän kaikkien täytyy tarttua turvataksemme planeettamme ja toimeentulomme, käyvät koko ajan konkreettisemmiksi. 

Tarjoamme käyttöösi englanninkielistä koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen taustoista, haastatteluja sekä linkkejä lisätietoihin.

Olemme luoneet tämän sivuston erityisesti taloushallinnon ammattilaiselle auttaaksemme ilmastohaasteiden ymmärtämisessä. Taloushallinnossa on numeerisen analyysin ja raportoinnin erityisosaamista - taitoja, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten konkretisoimisessa ja todentamisessa. Tämän sivuston tavoitteena on auttaa taloushallinnon ammattilaisia ymmärtämään ilmastonmuutoksen yhteys omaan työhönsä ja osaltaan varmistamaan yritystoiminnan elinkelpoisuus myös tulevaisuudessa.

Koulutukset

Sivustolta löydät koulutusvideoita, joissa luodaan taloushallinnon ammattilaisille yleiskuva ilmastonmuutoksen taustoista, sen vaikutuksista yrityksiin käytännössä, ja siitä, miten vaikutuksiin voi reagoida. Videoissa on paljon tietoa pureskeltavaksi ja parhaimmillaan ne ovat yhdistettynä kollegoiden kanssa käytyihin keskusteluihin heränneistä ajatuksista. Näillä pääsee jo hyvään alkuun ja lisäkoulutusta tai apua konkreettisiin tekoihin löydät meiltä Deloittelta. 

Mistä on kyse? – Tietoisuuden rakentaminen

Käytännössä

Tutustu koko videokoulutuskokonaisuuteen tästä.
 

Haastattelut – näkökulmia aktiivisilta ilmastotoimijoilta

Sivustolta löydät myös haastatteluja, joissa avataan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia ensin tieteen ja matemaattisen mallintamisen näkökulmasta. Lisäksi haastatteluissa keskustellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin reagoimisesta annettavien tietojen merkityksestä sijoittajan näkökulmasta. Hallitusammattilainen Julie Baddeley lähestyy aihetta kovan business-ammattilaisen näkökulmasta, ja kertoo miksi ja miten ilmastoasiat kuuluvat hallitusten agendalle nimenomaan taloudellisesta näkökulmasta.

 • Emily Farnworth
  Ilmastonmuutokseen liittyvän toiminnan johtaja World Economic Forumissa. Emily oli yksi Counter Culturen perustajista ja hän on vetänyt Climate Groupin RE100 –kampanjaa. RE100 on maailman vaikutusvaltaisimpien, 100% uusiutuvan energian käyttöön sitoutuneiden yhtiöiden yhteistyöhanke. Hän on myös tukenut uraauurtavia vastuullisuushankkeita sellaisissa toimijoissa, kuten YK:n International Resource Panel, Department of Energy and Climate Change, WWF, IKEA ja Rio Tinto.
 • Jo Paisley
  GARP Risk Institute (GRI):n yhteispuheenjohtaja. GRI on vastikään perustettu Global Association of Risk Professionals (GARP):n alajaos. Ennen GRI:tä Jo työskenteli 23 vuotta Bank of Englandissa ja HSBC:ssä Global Head of Stress Testing tehtävässä. Jo oli keskeinen toimija UK:n pankkitoimialan stressitesteissä vuonna 2014 toimiessaan tuolloin Prudential Regulatory Authorityn Supervisory Risk Specialist Divisionin johtajana.
 • Hans Hoogervorst
  IASB:n puheenjohtaja. International Accounting Standards Board (IASB) on IFRS-tilinpäätösstandardien säätäjä. IFRS-standardien tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätöksissä ja muussa taloudellisessa raportoinnissa annetaan sijoittajille, muille maailman pääomamarkkinoilla toimiville sekä muille taloudellisen informaation käyttäjille läpinäkyvää ja vertailukelpoista informaatiota. Ennen IASB:tä Hans on toiminut erilaisissa tehtävissä Alankomaiden hallituksessa ja paikallisesti että kansainvälisesti pääomamarkkinavalvojana.
 • Catherine Howarth
  ShareAction –järjestön toiminnanjohtaja. ShareAction koordinoi kansalaisyhteiskunnan aktivismia vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi Euroopassa. Catherine on Scott Trustin, Guardianin omistajan, hallituksen jäsen ja toimii sen sijoituskomiteassa. Hän on myös HM Treasury’s Asset Management Taskforcen jäsen.
 • Dr Emily Shuckburgh
  Ilmastotutkija, matemaatikko ja tieteen viestijä. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat ilmakehän, merien ja ilmaston dynamiikka. Emily on teoreetikko, numeerinen mallintaja ja havaintotutkija.
 • Russell Picot
  Eläkejärjestelyiden johtaja, hallitusten puheenjohtaja ja jäsen Iso-Britanniassa ja edustaa näin sijoittajan näkökulmaa. Toiminut myös HSBC:n Group Chief Accounting Officer tehtävässä. 
 • Julie Baddeley
  Hallitusammattilainen, jolla on kokemusta lukuisista FTSE 100 ja FTSE 250 yhtiöiden hallituksista sekä johtajana että riippumattomana jäsenenä. Tausta konsultoinnissa ennen hallitusuraa.
Tutustu kaikkiin haastatteluihin tästä.

Lue lisää: Ilmastonmuutoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yritystoimintaan

Lue myös, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on erityisesti teollisuusyritysten toimintaan.

Oliko tieto hyödyllistä?