Artikkeli

Financial Markets Interim Regulatory Outlook 2022

Uusia strategioita muuttuvaan maailmaan

Deloitten EMEA Regulatory Strategy (ECRS) -keskus julkaisee vuosittaisen katsauksen, jossa selvitetään sääntelytrendien vaikutusta finanssialaan sekä sitä, kuinka yritysjohto voi valmistautua ja vastata niihin tehokkaasti. Tämä uusin vuoden 2022 väliaikakatsaus analysoi niitä teemoja, jotka eivät olleet esillä 2022 vuoden alussa julkaistussa katsauksessa.

Vuoden 2022 alkupuolisko on pitänyt sisällään maailmanlaajuisia shokkeja, joilla on ollut merkittävä vaikutus talouden sekä finanssimarkkinoiden näkymiin. Nämä shokit ovat vaatineet nopeita ja perustavanlaatuisia toimenpiteitä niin hallituksilta, keskuspankeilta kuin sääntelyviranomaisiltakin.

 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan
  • Sijoitusten hallinta – joidenkin Venäjään, Ukrainaan tai Valko-Venäjään liittyvien omaisuuserien arvostus on haastavaa, koska varoista on tullut epälikvidejä tai muuten mahdottomia kaupata.
  • Muut huolenaiheet – kyberuhat, kansainväliset pakotteet, energiavarmuus ja kestävä kehitys.
 • Inflaatiopaineet
  • Pankkitoiminta – pankkien arvonalennusten ja lainatappiovarausten todennäköinen kasvu vuoden 2022 jälkipuoliskolla. EKP on huolissaan siitä, ettei luottoriskin kasvuun valmistauduta ajoissa.
  • Vakuutusala – todennäköinen kustannusten nousu kaikissa tuotteissa.
 • Markkinoiden volatiliteetti
  • Osake- ja kryptomarkkinoilla on ollut voimakasta volatiliteettia. Sääntelyviranomaiset ovat huolissaan markkinaosapuolien maksukyvystä ja sen vaikutuksesta asiakkaiden suojaan.
  • Pankkitoiminta – vaikka markkinoiden volatiliteetti ei ole yhtä voimakasta kuin maaliskuussa 2020, sääntelyviranomaiset saattavat ottaa uudelleen käyttöön vapautukset pääoman lisäyksistä, joita nähtiin koronaepidemian alkuaikoina. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä Euroopan Unionissa.
 • Euro clearing
  • EU:n pyrkimys tuoda euro clearing kokonaisuudessaan takaisin unionin alueelle kesäkuuhun 2025 mennessä voi edetä odotettua hitaammin. Koska yrityksille ja niiden asiakkaille aiheutuu paljon operatiivisia haasteita, tätä määräaikaa voi olla odotettua vaikeampi noudattaa.
 • Viherpesu
  • ESMA julkaisi yhteiset kriteerit, joita kansallisten sääntelyviranomaisten on käytettävä kestävän kehityksen sijoitusrahastojen markkinointimateriaalien tehokkaaseen valvontaan. On todennäköistä, että eurooppalaisten sääntelyviranomaisten keskuudessa keskitytään uudelleen viherpesun torjuntaan.

Financial Markets Regulatory Outlook 2022

Lue ja lataa koko raportti täältä ↓

Lataa raportti
Oliko tieto hyödyllistä?