matches

Palvelut

Strategiset riskit

Autamme organisaatioita tekemään parempia strategisia valintoja erilaiset riskinäkökulmat huomioiden sekä hallitsemaan systemaattisemmin kasvua, kannattavuutta ja mainetta uhkaavia riskejä. Onko organisaatiollasi parhaat tavat strategisten sekä maineriskien hallitsemiseksi?

Palvelumme

Deloitte Finland Boardroom Program: Autamme hallituksia ja sen jäseniä organisaation strategiaan, tärkeimpiin riskeihin ja yleiseen hallintorakenteeseen kohdistuvassa valvontatehtävässä.

Strategiset riskit: Autamme organisaatiota kilpailuetuun, markkina-asemaan ja pitkän aikavälin suorituskykyyn liittyvien riskien tunnistamisessa, seuraamisessa ja hallitsemisessa.

Kriisinhallinta: Autamme asiakkaita valmistautumaan kriiseihin sekä reagoimaan ja selviytymään niistä tehokkaammin.

Kestävän kehitys: Autamme organisaatioita luomaan pitkän aikavälin arvoa tuomalla kestävän kehityksen osaksi heidän liiketoimintaansa. Kestävän kehityksen palvelut pitävät sisällään kiertotalouden, ihmisoikeudet, ilmastonmuutoksen, raportoinnin ja varmennuksen sekä kestävän rahoituksen.

Integroitu riskienhallinta: Autamme organisaatiota rakentamaan ja implementoimaan lähestymistavan, prosessin ja infrastruktuurin liiketoiminnan riskien integroiduksi hallitsemiseksi.

More information

Tuomo Salmi

Tuomo Salmi

Partner, Boardroom program lead

Tuomolla on yli 30 v kansainvälinen kokemus riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioinnista ja kehittämisestä suuryrityksissä. Hänen erikoisalaansa ovat corporate governance, kokonaisvaltainen ris... Lisää