Näkökulmia

Monitor Deloitte: 2022 Chief Strategy Officer (CSO) Survey -  strategiajohtajien pulssilla

Miten onnistua strategisessa suunnittelussa jatkuvan epävarmuuden vallitessa?

Odota odottamatonta ja mukaudu mahdollisimman ketterästi – tähän olemme oppineet viimeisen 24 kuukauden aikana. Pandemia on muuttanut voimakkaasti kuluttajien käyttäytymistä, kansainväliset toimitusketjut ovat katkenneet ja taistelu osaamisesta kiihtynyt entisestään. Alati kehittyvä teknologia tuo nopealla tahdilla uusia avauksia liiketoimintaympäristöön, mahdollistaen samalla ennennäkemättömiä strategisia suuntia. Kaiken tämän lisäksi, ja myös siitä johtuen, organisaation arvot ja niiden jalkauttaminen ovat nousseet ylimmän johdon ja hallituksien agendalle.

Kolmatta vuotta peräkkäin järjestettävä 2022 CSO-tutkimus: All Hands on Deck pureutuu strategiaan yrityksen ydintoimintona ja luo katsauksen strategiajohtajien näkemyksiin COVID-19-pandemian jatkuessa ja digitransformaation kiihtyessä. Tutkimukseen osallistui yli 230 strategiajohtajaa 30+ maasta. Dataa saatiin sekä suurista että pk-yrityksistä mukaan lukien eri toimialat, julkinen ja yksityinen sektori ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Data kerättiin loppuvuodesta 2021 ennen Ukrainan sodan alkamista.

All hands on deck - tutkimuksen pääteemat

• Kasvu pandemian aikana: Strategiajohtajat olivat yleisesti ottaen optimistisia tulevan vuoden näkymiin – 80 % odotti liikevaihdon, tuloksen tai molempien kasvua seuraavan 12 kuukauden aikana. Ketterän strategian toimintamalleihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, sillä niiden avulla navigoidaan sekä nopeasti eteen tulevia haasteita että pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. 

• Teknologia- ja yritysstrategian lähentyminen: Jo viime vuonna havaitun kehityssuunnan kiihtyessä 84 % strategiajohtajista on yhtä mieltä siitä, että teknologian rooli liiketoiminnan strategisena mahdollistajana tulee kasvamaan. Strategiajohtajien tuleekin ottaa tulevaisuudessa yhä vahvempaa roolia yritysten teknologiarajapinnassa. 

• Merkityksellisyys menestyksen takana: merkityksellisyys on noussut johtoryhmien agendalle kaikkialla maailmassa. Strategiajohtajista 73 % toteaa merkityksen nousseen nopeasti C-tason prioriteetiksi. CSO:illa onkin hyvä mahdollisuus ottaa roolia yrityksen merkityksellisyyden ajurina.

Haluatko keskustella lisää tutkimuksesta? Kuulemme sinusta mielellämme. 

Oliko tieto hyödyllistä?