Artikkeli

Miten rakennat organisaatiostasi resilientin?

Deloitte Global Resilience Report 2021

Mitkä ominaisuudet auttavat organisaatioita menestymään poikkeusaikoina? Nämä viisi piirrettä ovat tyypillisiä organisaatiolle, jotka palautuvat muita nopeammin häiriötilanteista ja kohtaavat vahvempina uuden normaalin.

Deloitten Resilience Report 2021 -raportissa tunnistetaan viisi resilienttejä organisaatiota määrittävää ominaisuutta, jotka edistävät ketteriä strategioita, mukautuvia kulttuureja ja uuden teknologian tehokasta käyttöönottoa. Yritykset, jotka palautuvat nopeammin odottamattomista haasteista tai poikkeustilanteista, ovat tyypillisesti:

 

Valmistautuneita: Yli 85 % yritysjohtajista, joiden organisaatiot tasapainottelivat onnistuneesti lyhyen ja pitkän aikavälin prioriteettien saavuttamista, kokevat sopeutuneensa vuoden 2020 tapahtumiin erittäin hyvin. Vastaavasti organisaatioista, jotka eivät koe onnistuneensa tässä tasapainottelussa, vain puolet koki sopeutuneensa.

Mukautuvia. Yritysjohtajat tunnustavat erityisesti vuoden 2020 jälkeen monitaitoisten työntekijöiden tärkeyden. He nostavat henkilöstön joustavuuden ja sopeutumiskyvyn jopa kriittisemmiksi tekijöiksi organisaatioiden tulevaisuuden kannalta.

Yhteistyökykyisiä. Yritysjohtajat korostavat organisaationsa välisen yhteistyön merkitystä. Se nopeutti päätöksentekoa, vähensi riskejä ja lisäsi innovaatioita. Siilojen poistaminen ja yhteistyön lisääminen oli yksi tärkeimmistä strategisista toimista, joita menestyneet organisaatiot tekivät ennen vuotta 2020 ja sen aikana.

Luotettavia.  Yli kolmannes yritysjohtajista epäili organisaationsa onnistumista kehittää luottamusta johtajien ja työntekijöiden välillä. Menestyneet organisaatiot keskittyvät empaattiseen johtamiseen sekä viestinnän ja avoimuuden parantamiseen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Vastuullisia. 87 % kyselyyn osallistuneista yritysjohtajista sanoo, että heidän organisaationsa on onnistunut tasapainottamaan sidosryhmiensä tarpeet. He kokevat myös, että heidän organisaationsa on pystynyt nopeasti sopeutumaan ja vastaamaan poikkeustilanteeseen. Se on lähes 50 % enemmän kuin niissä organisaatioissa, jotka sanovat epäonnistuneensa tasapainottamaan sidosryhmiensä tarpeita.

Suurin osa resilienteistä organisaatioista keskittyy jossain määrin kaikkiin näihin ominaisuuksiin, ei vain yhteen tai kahteen niistä. Osittain siksi, että nämä ominaisuudet ovat usein päällekkäisiä ja tukevat toisiaan. Nämä viisi ominaisuutta eivät myöskään ole muuttumattomia. Ne tarvitsevat tahtoa, vaivaa, investointeja ja ylläpitämistä.

Lue lisää >>.

Oliko tieto hyödyllistä?