Millenial Survey

Artikkeli

Y-sukupolvi vaatii yrityksiltä vaikuttavuutta

ja vastuunkantoa

Jopa 75 % niin kutsutusta milleniaalisukupolvesta kokee, että yritykset keskittyvät enemmän omaan agendaansa kuin ympäröivän yhteiskunnan auttamiseen. Yritysten on muutettava toimintaansa merkittävästi houkutellakseen tulevaisuuden parhaita työntekijöitä.

Milleniaalit, eli Y-sukupolven edustajat ovat tyypillisesti teknologian kasvatteja, sosiaalisesti verkostoituneita ja tasavertaisten oikeuksien puolestapuhujia.

Yrityksen päämäärät ja vaikuttavuus ovat Y-sukupolvelle tärkeitä kriteerejä työnantajaa valitessa. Tämä käy ilmi asiantuntijayritys Deloitten kansainvälisestä Millennial Survey -selvityksestä, jossa tutkittiin tulevaisuuden johtajia. Vastaajista 60 %:lla yrityksen päämäärä ja sen vaikuttavuus olivat osasyy siihen, miksi he ovat valinneet nykyisen työnantajansa. Tämä on tärkeä havainto elinkeinoelämälle.

Milleniaalit haluavat yritysten keskittyvän ihmisiin ja vaikuttavuuteen yhtä paljon kuin he keskittyvät tuotteisiin ja voittoihin. Heistä jopa 75 % uskoo, että yritykset keskittyvät usein omiin agendoihinsa ympäröivän yhteiskunnan auttamisen ja kehittämisen sijaan. Y-sukupolvi haluaa myös työskennellä organisaatiossa, joilla on selvä tarkoitus ja jossa he kokevat merkityksellisyyttä.

”Tutkimuksen viesti on hyvin selvä. Kun Y-sukupolvi miettii urapolkuaan, he ovat hyvin kiinnostuneita siitä, miten työnantaja kehittää työntekijöitään ja osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen”, toteaa Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen.

”Vaikka Y-sukupolvi toivoo työnantajiensa kantavan huolta ympäröivästä yhteiskunnasta, he ymmärtävät, että yritysten ensisijainen tavoite on työllistää ja olla kannattava. Vaikuttavuus ja kannattava liiketoiminta eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin voittajayritykset huomioivat nämä molemmat”, huomauttaa Deloitten asiantuntija Sami Koskela.

Myös uuden oppiminen, jatkuva kehittyminen ja johtaminen ovat tärkeitä milleniaaleille. Suurin osa vastaajista uskoo, että nykyisessä työpaikassaan heillä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää asiantuntijuuttaan. Kuitenkin vain 28 % vastaajista kokee, että heidän nykyiset työnantajansa ottavat täyden hyödyn heidän nykytaidoistaan. 

Yrityksiltä vaaditaan enemmän kuin 10-20 vuotta sitten

Myös uuden oppiminen, jatkuva kehittyminen ja johtaminen ovat tärkeitä milleniaaleille. Suurin osa vastaajista uskoo, että nykyisessä työpaikassaan heillä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää asiantuntijuuttaan. Kuitenkin vain 28 % vastaajista kokee, että heidän nykyiset työnantajansa ottavat täyden hyödyn heidän nykytaidoistaan. 

Johtajissa Y-sukupolvi arvostaa strategista ajattelukykyä, taitoa innostaa muita, persoonallisuutta ja näkemyksellisyyttä. Johtajien halutaan keskittyvän ihmisiin voittojen ja oman rahallisen hyödyn sijaan.  

”Y-sukupolvi haluaa yrityksiltä enemmän kuin edeltävä sukupolvi 10–20 vuotta sitten. Tämän päivän johtajien näkökulmasta juuri tämä sukupolvi on avainasemassa työntekijöinä ja kuluttajina, kun luodaan tulevaisuuden johtamismalleja. He myös edustavat uudenlaista ajattelutapaa ja uusia mahdollisuuksia tämän päivän yrityksille”, summaa Pitkänen.

Tutustu koko raporttiin.

Löydökset pohjautuvat Deloitten ja Millward Brownin toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi yli 7 800 Y-sukupolven edustajaa 29 eri maasta. Kaikki vastaajat kuuluivat tähän Y- tai milleniaalisukupolveen (syntynyt vuonna 1982 tai myöhemmin), heillä oli loppututkinto ja he olivat haastatteluhetkellä kokopäiväisessä työsuhteessa.

Oliko tieto hyödyllistä?