Uutiset

Kiinteistöverotuksen tietojen tarkistaminen on nyt ajankohtaista 

Vielä ehdit hakea palautusta vuosilta 2016 ja 2018  

Olemme havainneet kiinteistöverotuksen perusteissa suuriakin virheitä – niin veronmaksajan hyväksi kuin vahingoksikin. Jos olette maksaneet liikaa kiinteistöveroa, on tarkistaminen juuri nyt erityisen tärkeää, jotta vuosien 2016 ja 2018 oikaisumahdollisuutta ei menetetä.

12.5.2021

Tietojen oikeellisuuden tarkistamisella huomattavia veronpalautuksia

Kiinteistöverotukseen liittyviä virheitä on viime vuosina noussut esiin mm. yrityskauppojen Due Diligence -tarkastusten yhteydessä. Myös kiinteistöveron saajina olevat kunnat ovat aktivoituneet viime vuosina. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on aloittanut laajamittaisen kiinteistötietojen tarkistamisen, jonka seurauksena kiinteistönomistajille voi tulla takautuvia kiinteistöveron korotuksia viivästys- ja veronkorotusseuraamuksineen.

Kokemuksemme mukaan kiinteistöverotuspäätöksissä voi olla virheitä sekä verovelvollisen hyväksi että vahingoksi. Virheet voivat olla määrältään merkittäviä, joten tietojen oikeellisuuden tarkistamisella voi saada huomattavia veronpalautuksia. Jos virheet ovat verovelvollisen vahingoksi, voi virheiden oikaisulla välttyä ikäviltä kauppahintaan vaikuttavilta yllätyksiltä esimerkiksi kiinteistöä tai kiinteistöyhtiötä myytäessä. 
 

Tarkistamme ja oikaisemme kiinteistöverotuksen mahdolliset virheet

Avustamme mielellämme teitä tarkistamaan verovuoden 2021 kiinteistöverotuspäätöksen tietojen oikeellisuuden. Mikäli havaitsemme virheitä, tarkistusta voidaan laajentaa myös muihin oikaisun piirissä oleviin verovuosiin.

Laadimme tarkistuksesta yksityiskohtaisen raportin, josta ilmenevät mahdolliset virheet ja puutteet kiinteistöverotuksen perusteissa ja myös virheiden arvioitu vaikutus kiinteistöveron määrään. Arvioimme myös maksettavan tai palautettavan veron yhteismäärän kaikilta oikaisun piirissä olevilta vuosilta. Avustamme halutessanne myös oikaisuvaatimuksen laatimisessa.
 

Oikaisuvaatimukset: vuodet 2016 ja 2018 vanhenevat 31.12.2021

Jos kiinteistöverotuspäätöksessä on virheitä, verotusta voi vaatia oikaistavaksi kolmelta edelliseltä vuodelta, eli vuosilta 2018-2020. Lisäksi vuoden 2016 kiinteistöverotus on vielä oikaisun piisissä, sillä siihen sovelletaan ennen vuotta 2017 voimassa ollutta 5 vuoden oikaisuaikaa.

Tarmo Puustinen

Olemme löytäneet asiakkaidemme hyväksi isojakin kiinteistöverojen palautuksia.

Pia Stubb

Yritys-kauppojen Due Diligence -tarkastuksien yhteydessä paljastuneet kiinteistövero-riskit ovat aiheuttaneet ikäviä vaateita kauppahinnan alentamisesta.

Oliko tieto hyödyllistä?