Uutiset

Muutoksia energiaverotukseen 1.1.2022 

Listasimme merkittävimmät vaikutukset

Energiaverotukseen on tulossa muutoksia 1.1.2022 alkaen hallituksen esityksen 212/2021 hyväksymisen myötä. Muutokset koskevat muun muassa konesaleja, kierrätysteollisuutta ja biokaasua. Olemme koonneet alle merkittävimmät muutokset, ja keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin, voisiko muutoksilla olla vaikutusta yrityksenne toimintaan.

20.12.2021

KONESALIT | Nykyistä pienemmätkin konesalit ovat oikeutettuja hankkimaan sähköveroluokan II-sähköä. Tämä edellyttää, että ne täyttävät palvelinlaitetehoon, ylijäämälämmön hyötykäyttöön ja energiatehokkuuteen perustuvat vaatimukset. Vaatimus tietopalvelutoiminnan, tietojenkäsittelyn, palvelintilan vuokrauksen ja siihen liittyvien palvelujen harjoittamisesta pääasiallisena toimintana säilyy. Nykyisin sähköveroluokan II-piiriin kuuluvien konesalien osalta ei tule muutoksia, eivätkä vaatimukset energiatehokuudesta tai energian uudelleenkäytöstä koske niitä.

KIERRÄTYSMATERIAALIT | Sähköverolain teollisuuden määritelmään lisätään teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostus. Tällöin toiminta oikeuttaa sähköveroluokan II-sähkön hankintaan ja energiaintensiivisten yritysten veropalautukseen. Yrityksen päätoimialalla ei ole merkitystä, vaan olennaista on, että toiminta on erillisenä toimintona teollista.

VESIVILJELY | Vesiviljely, eli kalan- ja äyriäisten kasvatus, siirretään sähköveroluokan II ja maataloudessa käytettyjen polttoöljyjen veronpalautuksen piiriin.

BIOKAASU | Liikennekäyttöön tulevalle biokaasulle säädetään valmistevero, joka muodostuu energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Kestävästi tuotettu biokaasu on käytännössä hiilidioksidiverotonta. Kestävästi tuotetun biokaasun käyttö lämmitykseen tai työkoneissa on verotonta edellyttäen, että Euroopan komissio myöntää valtiontukiluvan. Kestävästi tuotetun biokaasun verottomuus tulee tällöin voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen.

LÄMMITYS | Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden käyttämä sähkö, samoin kuin kaukolämpöverkon ulkopuolisten teollisen mittaluokan lämpöpumppujen ja geotermisen lämmön tuotantolaitteistoissa olevien kiertovesipumppujen käyttämä sähkö, siirretään sähköveroluokkaan II. Tämä edellyttää, että Euroopan komissiolta saadaan hyväksyntä. Tältä osin lakimuutos ei tule voimaan vielä 1.1.2022 vaan myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
 

Oliko tieto hyödyllistä?