Uutiset

Verohallinto tiukentaa kantaansa kansainvälisten kuljetusten verottomuudesta

29.11.2021

Verohallinto on päivittänyt 15.11.2021 ohjettaan Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus (VH/4150/00.01.00/2021). Päivitettyyn ohjeeseen on lisätty kokonaan uusi osio koskien etäopetuspalveluja. Päivityksen toinen merkittävä muutos koskee tavaran kuljetuspalvelujen myyntiä. Muutos perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) vuonna 2017 annettuun ratkaisuun C-288/16. Tässä ratkaisussaan EUT toteaa, että ALV-direktiivin (2006/112/EY) 146 artiklan 1-kohdan e-alakohdan mukainen tavaroiden vientiin EU:n ulkopuolelle liittyvä kuljetuspalveluiden verottomuus ei sovellu tilanteessa, jossa asiakkaansa kanssa kuljetussopimuksen tehnyt kuljetusliike sopi alihankkijansa kanssa kuljetuksen suorittamisesta.

 

Mitä ratkaisu tarkoittaa käytännössä?

Nyt päivitetyssä palvelujen ulkomaankaupan ALV-ohjeessa tämä EUT:n ratkaisu on otettu huomioon ja se supistaa verottomuuden soveltamisalaa. Verohallinto toteaa ohjeessaan, että ”Tuomion perusteella vientikuljetuksia koskeva verottomuussäännös (AVL 71 § 1 momentin 1-kohta) ei koske sellaisia alihankintana ostettuja kuljetuspalveluita, jotka eivät itsenäisinä palvelukokonaisuuksina ole suorakuljetuksia Suomesta EU:n ulkopuolelle.” Rajaus tarkoittaa käytännössä seuraavaa: jos asiakasyrityksensä kanssa vientikuljetussopimuksen tekevä kuljetusliike sopii alihankkijansa kanssa, että alihankkija suorittaa osan kuljetuspalvelusta (kuten esim. Suomen sisäisen kuljetuksen osuuden), verottomuus ei sovellu alihankkijan tähän palvelumyyntiin loppuasiakkaan kanssa sopimuksen tehneelle kuljetusliikkeelle.

Alihankkijan myymä vientiin liittyvä tavarakuljetuspalvelu on siten jatkossa arvonlisäverollinen palvelu, kun sitä ei suoriteta välittömästi tavaroiden lähettäjälle tai vastaanottajalle eikä sitä voida itsessään pitää suorakuljetuksena Suomesta EU:n ulkopuolelle. Verottomuus kuitenkin soveltuu jatkossakin alihankintatilanteisiin, joissa alihankkija suorittaa koko palvelukokonaisuuden ja kyse on viimeiseltä kuljetussopimuksen mukaiselta Suomessa olevalta lähtöpaikalta EU:n ulkopuolelle.
 

Kehen muutos vaikuttaa ja miten?

Muutos ei käytännössä juurikaan vaikuta teollisiin toimijoihin, jotka tilaavat kuljetusliikkeiltä tavaran suorakuljetuksia EU:n ulkopuolelta Suomeen tai Suomesta EU:n ulkopuolelle. Nämä kuljetukset ovat jatkossakin verottomia, sillä maahantuonnissa kuljetuskustannukset sisällytetään maahantuonnin veron perusteeseen.

Sitä vastoin muutos vaikuttaa olennaisesti niihin kuljetusliikkeisiin, jotka toimivat alihankkijoina toisille kuljetusliikkeille ja jotka eivät suorita ulkomaan kuljetuspalveluja kokonaisuuksina, vaan vain osia niistä. Jatkossa näiden yhtiöiden tulee todennäköisesti aiempaa useammin laskuttaa palvelunsa tilaajana toimineelta toiselta kuljetuspalveluntarjoajalta arvonlisäverollisilla laskuilla.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin Verohallinnon linjanmuutoksesta ja sen vaikutuksista yrityksenne toimintaan.

Oliko tieto hyödyllistä?