Uutiset

Suomen siirtohinnoittelulainsäädäntö uudistuu

2.9.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi Suomen siirtohinnoittelusäännöksen uudistamisesta on jätetty lausuntokierrokselle. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2022. Ehdotetun lakimuutoksen perusteella verotusmenettelylain (VML) 31 §:n soveltamisalaa laajennettaisiin vastaamaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaista markkinaehtoperiaatteen käsitettä. Muutosten myötä VML 31 § sisältäisi jatkossa säännökset etuyhteydessä olevien osapuolten välisten liiketoimien määrittämisestä. Poikkeuksellisissa tapauksissa osapuolten välinen liiketoimi voitaisiin myös sivuuttaa ja korvata toisella liiketoimella. Muutos olisi merkittävä, sillä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaisesti liiketoimen sivuuttaminen (ns. uudelleenkarakterisointi) ei ole mahdollista nykyisen VML 31 §:n nojalla.

 

”Uudistetuilla siirtohinnoittelusäännöksillä on suuri periaatteellinen merkitys ja ehdotettu voimaantuloaikataulu jo vuoden 2022 alusta on hyvin nopea. Esitysluonnoksessa on mainittu uusien säännösten mahdollisena soveltamisalana mm. rahoitusrakenteet, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja päämiesmallit, joiden niveltyvyys uusien säännösten kanssa on hyvä varmistaa jo nyt.”

             -Deloitten siirtohinnoittelutiimin vetäjä Veera Herse

___________________________________________________________

Finland tightens its transfer pricing regime

Proposed new transfer pricing rules would allow re-characterization of intra-group transactions

A draft government proposal for tightening the Finnish transfer pricing regime was issued for public consultation on 23 August 2021. The contemplated changes are proposed to enter into force on 1 January 2022. Comments are expected until 17 September 2021.

The draft proposal follows a wave of transfer pricing related disputes and case law that have seen the light of day during the recent years in Finland. The Finnish Supreme Administrative Court (SAC) has ruled in its earlier landmark rulings (SAC 2014:119, SAC 2020:35) that re-characterization of transactions between related parties is not possible under the current wording of the domestic transfer pricing provision. Following these rulings among other recent transfer pricing related SAC decisions there have been number of disputes where the tax authorities and taxpayers have been drawing the line between “accurate delineation” and “re-characterization” of transactions.

According to the draft government proposal, two additional paragraphs would be included in the domestic transfer pricing provision. The first new proposed paragraph would concern accurate delineation of transactions and the second one re-characterization of transactions. The reasoning in the proposal follows the principles laid down in the OECD Transfer Pricing Guidelines and the proposed rules would, thus, bring the interpretation of the arm’s length principle in Finland in closer alignment with the OECD Transfer Pricing Guidelines.

If passed into law, the proposed rules could have fundamental impact on certain current structures, and would likely result in increased audit activity and disputes around e.g. intra-group financing, business restructurings and principal company operating models that have been identified as areas requiring more detailed guidance in the draft proposal. Although the government proposal is still a draft, the expectation is that the proposed rules would eventually enter into force in some form, since tightening the transfer pricing regime has been high on Prime Minister Sanna Marin’s Coalition Government’s policy agenda. Hence, multinational enterprises are encouraged to review their current structures and transfer pricing models in light of the proposed rules.

Deloitte Finland transfer pricing team is happy to discuss and assist our clients in analyzing the possible impacts of the draft proposal in more detail. 

Oliko tieto hyödyllistä?