Fast50

Näkökulmia

Technology Fast 50 

Suomalainen teknologiasektori mukana muuttamassa maailmaa

Vuoden 2020 aikana maailmantilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet merkittävästi. Myös nopeasti kasvaneiden teknologiayritysten Fast 50 -listaamme on kasattu hyvin erinäköisessä maailmassa viime vuoteen verrattuna.

18.11.2020

Megatrendit luovat huikeita mahdollisuuksia teknologiasektorille

Tämän vuoden Deloitten Technology Fast 50 -ohjelmassa tarkastelussa ovat tilinpäätökset vuosilta 2016-2019, jolloin koronapandemian vaikutukset eivät vielä näy numeroissa − mielenkiintoisempi kysymys onkin pandemian jälkeinen maailma. Koronakriisi tulee todennäköisesti vauhdittamaan useampaa megatrendiin pohjautuvaa muutosta (esim. etätyö, verkkokauppa) ja haastamaan vanhoja toimintatapoja (esim. työmatkustus).

Tämänkaltaiset muutokset vaikuttavat todennäköisesti teknologiasektorin tulevaisuuteen huomattavasti enemmän kuin suhteellisen lyhytaikainen pandemia. Esimerkiksi Sitran äskettäin julkaistun raportin mukaan teknologinen kehitys on avainasemassa usean megatrendin tulevaisuuden ratkaisuissa. Teknologia linkittyy useisiin megatrendeihin, ja monet globaalit haasteet kuten ympäristökriisi jopa vaativat teknologian kehittymistä. Tämä luo teknologiasektorille huikeita mahdollisuuksia ja asettaa alan yritykset tärkeään asemaan yhteiskunnassa.

Yhteistyötä eri toimijoiden välille tarvitaan

Parhaimmillaan teknologian avulla taklataan useita globaaleja haasteita eri sektoreilta. Näistä esimerkkeinä ovat eriarvoisuus, ympäristökriisi ja yksinäisyys. Tämä edellyttää kuitenkin yhteiskunnan eri toimijoiden laajamittaista yhteistyötä. Suomessa perusedellytykset liiketoiminnalle ovat kunnossa. Kahmimme ykkössijoja eri tutkimuksessa ja vahvuuksiamme ovat esimerkiksi kilpailukykyinen liiketoimintaympäristö, koulujärjestelmä ja innovaatiotoiminta.

Lisäksi pandemian aikana korostunut rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla kriisistä huolimatta ja suomalaiset start up-yritykset keräsivät koronakeväänä ennätysmäärän rahoitusta. Myös Fast 50 -näkökulmasta kasvurahoituksen hankkiminen näyttää hyvältä − 12 viime vuoden Fast 50 -listan yrityksistä sai rahoitusta tai myytiin seuraavalle omistajalle vuoden 2020 aikana.

Toistaiseksi oikeanlaisen ympäristön luominen teknologiajättien syntymiselle on ollut haastavaa koko Euroopan tasolla eikä ”uutta Nokiaa” synny helposti. Fast 50 -listaltamme löytyy sen sijaan iso määrä pienempiä, globaaleja menestystarinoita. Onkin mielenkiintoista seurata, millä tavalla Fast 50 -yrityksemme ovat luomassa epidemian jälkeistä ”uutta normaalia”. Kenen sinä oletat olevan siellä?

Lopullinen Fast 50 -listaus julkaistaan tammikuussa − pysythän kuulolla!

 

Lähteitä:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/talouselama-suomalaisilla-startupeilla-ennatyskevat-koronasta-huolimatta-syksy-voi-kaantaa-innostuksen-laskuun/8da15433-c904-45d4-8b38-36dabd94390c

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/invest-in-finland/

https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-koronan-valossa/

Oliko tieto hyödyllistä?