Artikkeli

IT M&A -pelikirjalla ennakoitavuutta yritysjärjestelyiden läpivientiin

Kuuma yrityskauppamarkkina ei osoita laantumisen merkkejä. Edelläkävijäyritykset kiinnittävät huomiota teknologiaan osana sujuvaa yritysjärjestelyä. IT-pelikirja nostaa organisaation valmiutta yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja lyhentää hankkeiden läpimenoaikaa.

Kauppalehden (3.5.2022) artikkelin mukaan Yrityskauppatilanteessa haettava kasvu ei toteudu, jos yritysten it-järjestelmät eivät keskustele keskenään. Tietojärjestelmien ja liiketoiminnan prosessien yhteensovittaminen onkin yksi yrityskauppojen yleisimmistä ongelmista. Onnistumisen edellytysten takaamiseksi sekä ostajan että myyjän kannattaa varautua tuleviin yritysjärjestelyihin etukäteen laatimalla tietojärjestelmät huomioiva IT M&A -pelikirja. Tällöin liiketoiminnalle keskeiset tietojärjestelmät voidaan huomioida M&A-prosessin edellyttämässä nopeassa aikataulussa. 
 
”Yrityskauppatilanteessa teknologiaosuuden selvittämisen pitää kohdistua liiketoiminnan nykyiselle tai tulevalle arvontuotolle keskeisiin järjestelmiin ja liiketoiminnan prosesseihin. Yrityskauppaprosessin luonteen vuoksi sen tulee olla nopeaa ja riittävän kattavaa riippuvuuksien tunnistamiseksi”
, Deloitten Technology Strategy & Transformations -tarjoamasta vastaava partneri Kimmo Pekkola sanoo. 

Harvalla yrityksellä on käytössään yrityskauppoihin keskittynyt IT-tiimi. Toimiva IT M&A -pelikirja voi olla merkittävässä roolissa onnistuneen teknologiaintegraation läpiviennissä ja kaupan hyötyjen realisoinnissa”, Deloitten IT M&A-konsultti Anne Belt sanoo.

Pelikirja sujuvoittaa yrityskaupan eri vaiheita, ja se voidaan laatia ostajan tai myyjän näkökulmasta. Pelikirja nopeuttaa ja systematisoi prosessia, kun ymmärretään, mitä tulee selvittää ennen kauppaa ja miten kaupan toteutumisen jälkeisiin vaiheisiin varaudutaan. 

Kaupan odotusten realisoitumisen varmistamisessa IT M&A -pelikirja on ennen kaikkea onnistumisen mahdollistaja. Hyvä pelikirja auttaa esimerkiksi ohjaamaan päätöksentekoa sekä ennakoimaan kustannusten ja riskien arviointia. Lisäksi IT M&A -pelikirja tuo myös selkeyttä järjestelyn suunnitteluun, ja toteutukseen. Myös muutosten viestintä kaupan kohteelle, muille toiminnoille ja laajemmin henkilöstölle on helpompaa, kun on ennalta määritelty, mitkä teknologia elementit harmonisoidaan kaikissa järjestelyissä ja millä osa-alueilla voidaan säilyttää tai hyödyntää laajemminkin kohdeyrityksen ratkaisuja riippuen kaupan luonteesta.  

Teknologiariskien ennakoinnilla kohti varmempaa kauppaa

Deloitten tutkimuksen mukaan myyjän kannalta tärkeäksi kriteeriksi ostajaa valittaessa on noussut kyky viedä yritysjärjestely nopeasti ja tehokkaasti päätökseen. Divestointiprosessin toteutumisvarmuus on joissakin tapauksissa myyjälle jopa tärkeämpää kuin kauppahinta. Mikäli keskeisiä riippuvuuksia ei ole tunnistettu ajoissa, organisaatioiden IT-järjestelmien yhteensovittamiseen tai vaihtoehtoisesti teknologiaympäristön eriyttämiseen tarvittava työ on helposti arvioitua suurempi.  

Lisäksi toteutuksessa tarvittavan osaamisen saatavuudessa on tällä hetkellä rajoitteita, mikä voi vaikuttaa hankkeiden toteutusaikatauluun. IT M&A -pelikirjassa onkin kyse riskien ennakoimisesta järjestelmänäkökulmasta ja yrityskaupan toteutuksen osa-alueiden priorisoinnista. Pelikirjaa hyödyntämällä kaupalliset tavoitteet voidaan saavuttaa tavoiteajassa. 

”IT M&A -pelikirja tuo nopeutta ja varmuutta yritysjärjestelyn suunnitteluun ja lisäksi se luo reunaehdot toiminnalle kaupan toteutumisen jälkeen”, Belt toteaa.   

 

Oliko tieto hyödyllistä?