Digitaalisuus Reaaliaikaisuus Mahdollistaminen Helppous Kansainvälisyys.

Veroasioiden automatisoinnilla liiketoiminnan painopiste pysyy oikeissa asioissa. Parempi on mahdollista.

Johannan tarina

Verotoiminnon muutos jälkikäteisestä raportoinnista kohti reaaliaikaista liiketoiminnan mahdollistajan roolia on ollut nopeaa viimeisten vuosien aikana. Uutta säännöstelyä tulee jatkuvasti. Erityisesti kansainvälisesti toimivat yritykset ovat huomanneet, että aiempaa yksityiskohtaisempi verotiedon tuottaminen ja oikea-aikainen raportointi ovat välttämättömiä liiketoiminnalle.  

Verotuksen digitalisaatiossa keskeistä on prosessien kehittäminen, automaatio ja teknologioiden hyödyntäminen. Tämä koskee niin lakisääteisiä velvoitteita kuin yrityksen sisäisiä mittareita. Myös uudenlaista osaamista tarvitaan - uudet teknologiat tarvitsevat myös osaavia käyttäjiä.

Vaikka verotus on paikoitellen vaikeaselkoista, me Deloittella ajattelemme, että siitä on mahdollista tehdä tiedonhakijalle yksinkertaista. Olipa verotiedon tarvitsija liiketoiminnan ytimessä, taloushallinnossa, IT-osastolla, logistiikassa tai muualla yrityksessä, verotusta automatisoivat ratkaisut on mahdollista rakentaa siten, että ne ovat loppukäyttäjälle mahdollisimman helppokäyttöisiä. Viime kädessä verotoimintojen kehittämisessä on siten aina kysymys ihmisten auttamisesta. 

Verotoiminto on liiketoiminnan dynaaminen kumppani. Sen tehtävä on tuottaa oikea-aikaista tietoa ja pitää huoli siitä, että yrityksen lakisääteiset liiketoimintaedellytykset on verotuksen osalta optimaalisesti hoidettu. Auttaessamme asiakkaitamme veroprosessien kehittämisessä tavoitteena on aina vähentää turhaa työtä ja inhimillisiä virheitä ja tehdä veroasioiden parissa työskentelevien asiakkaidemme arjesta mielekkäämpää. Yhdessä asiakkaan kanssa toimimalla voimme vapauttaa aikaa ja resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen.  
 
Yhdessä tekeminen merkitsee meillä monenlaisen osaamisen yhdistämistä ja perinteisen veroasiantuntijan, IT-asiantuntijan, prosessiasiantuntijan ja veroteknologian viimeisten trendien vuoropuhelua. Verotoiminnon standardisoinnissa ja harmonisoinnissa on usein myös hyvin kansainvälinen tunnelma, koska parhaan mahdollisen lopputuloksen etsimisessä on tärkeää ottaa huomioon eri maiden vaatimukset, käytännöt ja mahdollisuudet. Yhdessä etsimme ja toteutamme jokaiselle asiakkaalle juuri heidän tilanteeseensa parhaan mahdollisen ratkaisun.

Haluatko jutella lisää?
Johanna Oksa | Tax Operations

Verotoiminto on dynaaminen kumppani, joka vapauttaa aikaa ja resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Vero - parempi on mahdollista.