Faglegt efni

Jafnlaunavottun

Alþingi samþykkti í júní 2017 lög um að íslensk fyrirtæki eða stofnanir með 25 starfsmenn eða fleiri skuli öðlast jafnlaunavottun. Til að að jafnlaunavottun fáist þarf jafnlaunakerfi að hafa verið innleitt og framkvæmd þess að uppfylla kröfur staðals ÍST 85 um jafnlaunavottun.

Fyrirtæki eða stofnanir með 250 eða fleiri starfsmenn skulu öðlast jafnlaunavottun að undangenginni úttekt vottunaraðila eigi síðar en 31. desember 2018 en fámennari fyrirtæki eða stofnanir fá rýmri frest til innleiðingar, eða allt til ársloka 2021. Stór hluti starfandi fyrirtækja eru nú skyldug til að innleiða jafnlaunavottun á næstu árum og því tímabært að gefa því gaum.

Fyrir sum fyrirtæki kallar hin nýja löggjöf á breytt vinnubrögð við launaákvarðanir  þar sem ríkar kröfur  verða gerðar um skýrt og rekjanlegt ferli innan launadeilda fyrirtækja. Launaákvarðanir þurfa að vera rökstuddar og rekjanlegar, verkferlar og starfslýsingar þurfa að vera til staðar, flokka þarf saman störf sem eru jafnverðmæt og gera þarf launagreiningu, þar sem laun eru greind með aðstoð tölfræði. Málefnaleg sjónarmið þurfa að liggja til grundvallar ákvörðunar launa og er jafnlaunavottunin gott stjórntæki sem leiðir til faglegs launakerfis og agaðri vinnubragða við launasetningu.

Aðstoð Deloitte

Sérfræðingar Deloitte hafa reynslu og þekkingu á jafnlaunastaðlinum og geta aðstoðað fyrirtækvið við undirbúning að innleiðingu jafnlaunavottunar. Aðkoma Deloitte getur meðal annars falið í sér aðstoð við eftirfarandi:.

·         Gerð jafnlaunastefnu

·         Gerð jafnréttisáætlunar

·         Yfirfara starfslýsingar

·         Yfirfara og bæta ferli við launaákvarðanir

·         Yfirfara verkferla í launadeild almennt

·         Aðstoða við starfaflokkun

·         Framkvæma launagreiningu

Við öll ofangreind skref er mikilvægt að stjórnendur taki eins mikinn þátt í innleiðingunni og þeir treysta sér til.  Deloitte leggur áherslu á að aðstoða fyrirtæki við að fara einfalda leið að undirbúningi jafnlaunavottunar og styðja þau til sjálfstæðra vinnubragða við undirbúninginn.

Við lagasetninguna í júní 2017 eru 18 mánuðir þar til fyrsti hópur fyrirtækja þarf að standast jafnlaunavottun, þ.e. fyrirtæki með 250 starfsmenn eða fleiri. Það er því mikilvægt að hefja undirbúning sem fyrst.

Did you find this useful?