Þjónusta

Sjálfbærniráðgjöf

Sjálfbærni og loftslagsmál

Deloitte er leiðandi ráðgjafi fyrir fyrirtæki og opinbera aðila um sjálfbæramframtíð, hvernig bregðast eigi við loftslagsáhættu og draga úr kolefnislosun og kolefnisjafna sig á fjárhagslegan, gagnsæjan og sjálfbæran hátt.

Deloitte býður upp á allsherjar þjónustu á sviði sjálfbærni og loftslagsmála út frá viðmiðum um umhverfi, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS-viðmið).

Þjónusta Deloitte felur meðal annars í sér:

Ráðgjöf við innleiðingu á Flokkunarreglugerð ESB (e. EU Taxonomy)

 • Gloppugreining (e. gap analysis)
 • Útreikningar á lykilmælikvörðum (KPI's)
 • Lágmarksverndarráðstafanir
 • Skýrslugjöf skv. 8. grein reglugerðarinnar

Innleiðing á CSRD tilskipuninni (e. Corporate Sustainability Reporting Directive)

 • Tvöföld mikilvægisgreining (e. double materiality assessment)
 • Gloppugreining (e. gap analysis)
 • ESRS handbók
 • Ráðgjöf við innleiðingu og undirbúning fyrir skýrslugjöf (t.d. út frá IRO kerfi Klappa)

Stefnumótun og skýrslugerð á sviði sjálfbærni (ESRS)

 • Ráðgjöf við mótun sjálfbærnistefnu út frá lykilmælikvörðum og mótun aðgerðaáætlunar út frá tvöfaldri mikilvægisgreiningu skv. ESRS
 • Aðstoð við gerð sjálfbærniskýrslu út frá grein 66. d) í ársreikningalögum, alþjóðlegum viðmiðum og viðurkenndum stöðlum

Sjálfbær fjármál

 • Ráðgjöf við upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu (e. SFDR)
 • Framkvæmd á UFS áhættumati og greining á loftslagsáhættu (raunlæg og umbreytingaráhætta)
 • Ráðgjöf við að setja upp grænan/sjálfbæran fjármálaramma og birta áhrifa- og framvinduskýrslu og staðfesting á skýrslugjöf tengt slíku
 • Áreiðanleikakannanir (e. due diligence)

Kolefnisverkefni

 • Stuðningur við ábyrga kolefnisjöfnun og undirbúningur fyrir vottun á skráðum kolefniseiningum
 • Setning markmiða og aðgerðaáætlunar um kolefnishlutleysi út frá Science Based Targets Initiative

Ýmis önnur verkefni

 • Staðfesting á UFS-uppgjöri (e. ESG reasonable/limited assurance), EU Taxonomy skýrslugjöf og grænu bókhaldi fyrirtækja
 • Innleiðing á hringrásarhagkerfi
 • Ráðgjöf við að meta líffræðilegan fjölbreytileika tengt starfsemi fyrirtækja
 • Greining á virðiskeðju út frá áhættu tengdri mannréttindum, barnaþrælkun og spillingu

Nýjar evrópskar sjálfbærnireglugerðir tóku gildi 1. júní 2023 hér á landi og munu hafa þýðingarmikil áhrif á íslenskt efnahagslíf.

Lesa meira

Nánari upplýsingar veitir:

Gunnar Sveinn Magnússon

Gunnar Sveinn Magnússon

Meðeigandi, sjálfbærnistjóri

Gunnar er meðeigandi og yfirmaður sjálfbærni og loftslagsmála hjá Deloitte á Íslandi, auk þess að vera hluti af norrænu stjórnendateymi félagsins. Hann býr að fjölbreyttri alþjóðlegri reynslu og hefur... Meira