Solution

Begeleiding strategische uitvoeringskeuzes

Deloitte biedt u ondersteuning bij de inrichting van pensioenfondsorganisaties en bij selectietrajecten voor taken die worden uitbesteed.

Pensioenfondsen krijgen veel te verduren, ook op uitvoeringsgebied. Zo zal de pensioenwet worden aangepast op de gevolgen van het pensioenakkoord. Fondsen zullen hun regeling hierop moeten aanpassen. Ook lopen contracten met externe administrateurs of vermogensbeheerders vaak uit op een teleurstellende performance. Daarnaast zijn er nieuwe alternatieven voor uitvoering van de pensioenovereenkomst, bijvoorbeeld het ondernemingenpensioenfonds (Multi-OPF), de premie- en algemene pensioeninstelling (PPI en API) en het pan-europese pensioenfonds. Deze nieuwe dan wel voorziene uitvoeringsmodellen kennen elk hun eigen voor- en nadelen. Uw pensioenfonds moet hiermee concurreren én compliant blijven aan wet- en regelgeving.

Een simpele of soms verregaande vorm van samenwerking met andere pensioenfondsen kan een oplossing bieden voor uw eventuele uitvoeringsproblemen. Andere organisatiestructuren, zoals de oprichting van een eigen pensioenbureau of juist uitbesteding, kunnen ook een oplossing bieden. Net zoals fiduciair beheer. 

Keuzes moeten worden gemaakt omtrent concentratie op kerntaken zoals strategiebewaking, risicomanagement en monitoring van derde partijen. Sommige taken kunnen zonder strategisch bezwaar bij professionele leveranciers worden ondergebracht. Welke taken zijn dit? En welke leveranciers moet u hebben?

 

Hoe Deloitte u helpt

Er is geen uitvoeringsmodel of organisatiestructuur met louter voordelen. Elk model en elke structuur kan in een bepaalde situatie de meest geschikte wijze zijn voor uitvoering van de pensioenovereenkomst. Deloitte kan u helpen bij de inrichting van uw pensioenfondsorganisatie en assisteren bij selectietrajecten voor taken die worden uitbesteed. Zo kennen wij alle relevante (commerciële) bestuursbureaus, (her)verzekeraars, administrateurs, vermogensbeheerders en fiduciair beheerders. Bij de selectie zijn de competenties van en ervaringen met deze partijen een belangrijk criterium, naast prijs en continuïteit. Wij kijken echter ook naar een klik op het gebied van cultuur en ambitie.

 

Wat het u oplevert

Deloitte is vanuit zijn expertise op het gebied van pensioenen, organisatiemodellen en risk management bij uitstek de partij met wie u kunt sparren over de inrichting van uw pensioenfondsorganisatie en het efficiënt uitvoeren van de pensioenovereenkomst.

Wij leveren expertise en ervaring en durven stelling te nemen wat betreft werkzaamheden die uw organisatie zelf moet doen en wat betreft de taken die kunnen worden uitbesteed. Ten aanzien van uitbesteding kennen wij de sterktes en zwaktes van de partijen die daarvoor in aanmerking komen. Wij doen daarvoor stevige aanbevelingen, maar respecteren altijd de besluitvorming die aan de bestuurstafel plaatsvindt.

Contact

Oscar Snijders

Oscar Snijders

Chief Operations Officer

Oscar is appointed as Chief Operations Officer and member of the Executive Board of Deloitte Netherlands per October 1st, 2019. He has been a member of the Executive Committee over two years. Oscar wa... More