Article

Magazine Pensioen

Het kwartaalmagazine voor de pensioensector

Magazine over de actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen. De nieuwe editie Pensioen bespreekt recente ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en de toepassing daarvan binnen de pensioensector. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de functie van bestuursvoorzitter binnen een pensioenfonds, waarbij al die ontwikkelingen natuurlijk relevant zijn.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Download Magazine Pensioen september 2018

Op wetgevend en beleidsmatig terrein staat de pensioensector deze zomer ‘on hold’. De sociale partners gaan hun eigen weg zonder bemoeienis van de SER en de politiek houdt zich stil. De vraag is: wanneer grijpt de politiek in en komt ze met een eigen voorstel? Ondanks deze zomerse komkommertijd valt er nog genoeg zinvols te melden. U leest het in dit september-nummer van Pensioen.

In de september-editie:

Pensioen, september 2018

Download Magazine Pensioen juni 2018

Op 1 april 2018 had er een pensioenakkoord van de sociale partners moeten liggen. Dat is niet gelukt. Minister Koolmees heeft wederom uitstel gegeven. De vraag is wanneer hij ingrijpt en zelf de lijnen voor een nieuw stelsel zal gaan uitzetten. Dat er nog altijd geen akkoord is, betekent niet dat de ontwikkelingen stilstaan. Regelgeving, zowel nationaal als internationaal, blijft in beweging.

In de juni-editie onder meer:

Pensioen, juni 2018

Download Magazine Pensioen maart 2018

Het kabinet-Rutte III, dat eind oktober 2017 werd beëdigd, heeft inmiddels op vele vlakken nieuwe plannen gepresenteerd, zo ook op het gebied van pensioen. Veel leesplezier!

In de maart-editie onder meer:

Pensioen, maart 2018

Download Magazine Pensioen december 2017

Een belangrijk deel van ons magazine wijden we altijd aan recente ontwikkelingen in de pensioensector, ontwikkelingen die vaak zijn ingegeven door veranderende regelgeving. De afgelopen maanden is het op dit terrein erg rustig geweest en dat is ook te zien in dit nummer van Pensioen. De langdurige kabinetsformatie is hier uiteraard de belangrijkste oorzaak van, met als ‘dieptepunt’ het bezoek van de sociale partners aan de informateur, waarbij zij moesten aangeven dat zij het niet eens hadden kunnen worden over de wijze waarop de pensioenen in de komende jaren vorm moeten krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat er in het regeerakkoord ook zeer weinig is opgenomen over de gewenste aanpassingen in de pensioensector.

In de december-editie onder meer:

Pensioen, december 2017
Vond u dit nuttig?