Article

Magazine Pensioen

Het kwartaalmagazine voor de pensioensector

Magazine over de actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen. De nieuwe editie Pensioen bespreekt recente ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en de toepassing daarvan binnen de pensioensector. Daarnaast gaan we in gesprek met de CEO van CACEIS over hun rol als partner in governance.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Download Magazine Pensioen december 2019

Dit nummer gaat niet enkel over het pensioenakkoord, aangezien veel zaken nog moeten worden uitgewerkt. Daarom diepen we dit in een volgend nummer verder uit. In plaats daarvan ondermeer aandacht voor een interessant interview met Sikko van Katwijk en andere tipjes van de sluier:

 • Allereerst dus een interview met Sikko van Katwijk over het opgaan van KAS Bank in het Franse CACEIS, een van Europa’s grootste belleggingsfondsenadministrateurs en dochter van wereldspeler Crédit Agricole en hun rol als custodian.

 • Er volgen aanzienlijke veranderingen die zullen leiden tot een opbouwtekort voor iedereen die ten tijde van de transitie al enig pensioen heeft opgebouwd en nog niet is gepensioneerd.

 • Risicomanagement verhoogt de druk op het pensioenfondsbestuur. ‘De bestuurlijke agenda van pensioenfondsbestuurders wordt gedomineerd door risicomanagement’, is een veelgehoorde uitspraak onder beleidsbepalers.

 • Pensioenfondsen hoeven in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als hun (actuele) dekkingsgraad op 31 december 2019 90% of hoger is (in plaats van 100%).

Download Magazine Pensioen juni 2019

Informatie is de basis van een goed geregeld pensioen. Dat komt in deze editie van Pensioen in een aantal artikelen naar voren. Goede informatie is onder andere van belang voor de zorgplicht van werkgevers en voor de pensioenfondsbeheerder. Gelukkig kan tegenwoordig steeds beter met ICT de datakwaliteit bewaakt worden en is het mogelijk om ook ingewikkelde administraties werkbaar te houden.

In de juni-editie:

 • In het interview van deze editie geeft Rob Dingemans een kijkje in de keuken van AZL, een pensioenuitvoerder met een grote staat van dienst en een flinke klantenportefeuille. En er mogen nog meer pensioenfondsen bij, want AZL wil groeien. Als je voor meer fondsen werkt, levert dat synergie op en daar profiteert iedereen van, aldus Rob Dingemans.
 • Peter Kavelaars neemt in zijn column afscheid van Deloitte na 22 jaar partner te zijn geweest. Stoppen met werken doet hij allerminst, want zijn universitaire werkzaamheden lopen gewoon door. In zijn column beziet hij voor de laatste keer de actualiteit en stipt aan waar naar zijn mening echt aan gewerkt zou moeten worden op pensioengebied.
 • In ‘De zorgplicht van werkgevers’ gaat Bertine van Hoorn met name in op de zorgplicht van werkgevers met een verzekerde regeling. Zij gaat in op deze plichten aan de hand van verschillende situaties waarmee de werkgever te maken kan krijgen: indiensttreding en uitdiensttreding van de werknemer, zorg bij life events van de werknemer en wijziging van de pensioenregeling. De werkgever is eindverantwoordelijk maar is voor informatie afhankelijk van de werknemer en de uitvoerder/adviseur.
 • Louise van Hoof en Frank Boerkamp gaan in hun bijdrage ‘Pension Benefit Statement, kan de deelnemer erop vertrouwen?’ in op de voordelen van Artificial Intelligence en Natural Language Processing om de betrouwbaarheid van data te vergroten. Daarbij gaat het om data waarop de hoogte en de zekerheid van het pensioen op de pensioendatum zijn gebaseerd. Op basis van die gegevens neemt de deelnemer beslissingen, dus de datakwaliteit moet gewoon goed zijn.
 • Sinds de invoering van de Wet introductie premiepensioeninstellingen in 2011 zijn verschillende PPI’s opgericht, verdwenen, gefuseerd en gegroeid. Acht jaar later blikken Robert-Jan Hamersma, Arlette Hazelebach en Pieter Platteel in hun artikel ‘Hoe past de PPI in het toekomstige pensioenlandschap?’ terug op deze ontwikkelingen. Daarbij stellen ze de vraag: hoe toekomstbestendig zijn PPI’s?
 • Roderik van Sluis gaat in zijn bijdrage ‘De witte vlek in de flexibele schil in de arbeidsmarkt’ in op het aantal werknemers en zzp’ers dat niet spaart voor de oudedag, althans niet via een tweede- of derdepijlerproduct. Met name in commerciële dienstverlening is de witte vlek groot en hieronder bevinden zich vooral mensen jonger dan 35 jaar. Inmiddels zijn er branches die ook pensioendeelname voor zzp’ers verplicht stellen.

Download Magazine Pensioen maart 2019

Ondanks alle goede bedoelingen is het de sociale partners en het kabinet nog altijd niet gelukt samen een pensioenakkoord te sluiten. Toch geeft minister Koolmees niet op. Hij gaat gestaag verder met het uitwerken van een nieuw pensioenstelsel en blijft openstaan voor de suggesties en wensen van werkgevers en werknemers. In deze editie van Pensioen gaan we onder andere in op het tienpuntenplan van de minister.

In de maart-editie:

 • Roderik van Sluis geeft in ‘Kabinet presenteert tienpuntenplan voor pensioenhervorming’ in het kort de inhoud weer van de brief die minister Koolmees op 1 februari naar de Tweede Kamer stuurde. Met zijn tienpuntenplan wil de minister het pensioenstelsel ‘robuuster en persoonlijker’ maken en ook beter laten aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt.
 • In het artikel ‘Belastingdienst publiceert handreiking Regeling Vervroegde Uittreding’ gaat Roderik van Sluis in op de handreiking RVU van de Belastingdienst. De Belastingdienst stelde de handreiking op na een arrest van de Hoge Raad, waarin werd beslist dat de Belastingdienst moet kijken naar de objectieve voorwaarden en kenmerken van de vertrekregeling. De beweegredenen van werkgever en werknemer zijn niet relevant.
 • Met het tienpuntenplan voor een nieuw pensioenstelsel van minister Koolmees krijgt ook het nabestaandenpensioen weer aandacht. Carina Houwen gaat in haar bijdrage ‘In de spotlight: het nabestaandenpensioen’ in op de financiële risico’s voor het nabestaandenpensioen bij bepaalde life events.
 • Op 15 januari 2019 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de zaak tegen Deliveroo. De rechtbank oordeelde daarbij dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en zijn maaltijdbezorgers gekwalificeerd moet worden als arbeidsovereenkomst. Roderik van Sluis en Fraukje Panis gaan in op de overwegingen van de rechtbank en op de gevolgen van de uitspraak.

Download Magazine Pensioen december 2018

De pensioenwereld komt weer in beweging: het kabinet en de sociale partners zijn constructief in gesprek om tot een akkoord te komen, geregeld komt het pensioen voor zzp’ers ter sprake en er zijn tal van beleidswijzigingen die effect zullen hebben op pensioen. Op een aantal van die punten gaat deze editie van Pensioen in.

In de december-editie:

Pensioen, december 2018

Download Magazine Pensioen september 2018

Op wetgevend en beleidsmatig terrein staat de pensioensector deze zomer ‘on hold’. De sociale partners gaan hun eigen weg zonder bemoeienis van de SER en de politiek houdt zich stil. De vraag is: wanneer grijpt de politiek in en komt ze met een eigen voorstel? Ondanks deze zomerse komkommertijd valt er nog genoeg zinvols te melden. U leest het in dit september-nummer van Pensioen.

In de september-editie:

Pensioen, september 2018

Download Magazine Pensioen juni 2018

Op 1 april 2018 had er een pensioenakkoord van de sociale partners moeten liggen. Dat is niet gelukt. Minister Koolmees heeft wederom uitstel gegeven. De vraag is wanneer hij ingrijpt en zelf de lijnen voor een nieuw stelsel zal gaan uitzetten. Dat er nog altijd geen akkoord is, betekent niet dat de ontwikkelingen stilstaan. Regelgeving, zowel nationaal als internationaal, blijft in beweging.

In de juni-editie onder meer:

Pensioen, juni 2018
Did you find this useful?