Article

Magazine Pensioen

Het kwartaalmagazine voor de pensioensector

Magazine over de actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen. De nieuwe editie Pensioen bespreekt recente ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en de toepassing daarvan binnen de pensioensector. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de functie van bestuursvoorzitter binnen een pensioenfonds, waarbij al die ontwikkelingen natuurlijk relevant zijn.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Download Magazine Pensioen maart 2019

Ondanks alle goede bedoelingen is het de sociale partners en het kabinet nog altijd niet gelukt samen een pensioenakkoord te sluiten. Toch geeft minister Koolmees niet op. Hij gaat gestaag verder met het uitwerken van een nieuw pensioenstelsel en blijft openstaan voor de suggesties en wensen van werkgevers en werknemers. In deze editie van Pensioen gaan we onder andere in op het tienpuntenplan van de minister.

In de maart-editie:

  • Roderik van Sluis geeft in ‘Kabinet presenteert tienpuntenplan voor pensioenhervorming’ in het kort de inhoud weer van de brief die minister Koolmees op 1 februari naar de Tweede Kamer stuurde. Met zijn tienpuntenplan wil de minister het pensioenstelsel ‘robuuster en persoonlijker’ maken en ook beter laten aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt.
  • In het artikel ‘Belastingdienst publiceert handreiking Regeling Vervroegde Uittreding’ gaat Roderik van Sluis in op de handreiking RVU van de Belastingdienst. De Belastingdienst stelde de handreiking op na een arrest van de Hoge Raad, waarin werd beslist dat de Belastingdienst moet kijken naar de objectieve voorwaarden en kenmerken van de vertrekregeling. De beweegredenen van werkgever en werknemer zijn niet relevant.
  • Met het tienpuntenplan voor een nieuw pensioenstelsel van minister Koolmees krijgt ook het nabestaandenpensioen weer aandacht. Carina Houwen gaat in haar bijdrage ‘In de spotlight: het nabestaandenpensioen’ in op de financiële risico’s voor het nabestaandenpensioen bij bepaalde life events.
  • Op 15 januari 2019 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de zaak tegen Deliveroo. De rechtbank oordeelde daarbij dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en zijn maaltijdbezorgers gekwalificeerd moet worden als arbeidsovereenkomst. Roderik van Sluis en Fraukje Panis gaan in op de overwegingen van de rechtbank en op de gevolgen van de uitspraak.

Download Magazine Pensioen december 2018

De pensioenwereld komt weer in beweging: het kabinet en de sociale partners zijn constructief in gesprek om tot een akkoord te komen, geregeld komt het pensioen voor zzp’ers ter sprake en er zijn tal van beleidswijzigingen die effect zullen hebben op pensioen. Op een aantal van die punten gaat deze editie van Pensioen in.

In de december-editie:

Pensioen, december 2018

Download Magazine Pensioen september 2018

Op wetgevend en beleidsmatig terrein staat de pensioensector deze zomer ‘on hold’. De sociale partners gaan hun eigen weg zonder bemoeienis van de SER en de politiek houdt zich stil. De vraag is: wanneer grijpt de politiek in en komt ze met een eigen voorstel? Ondanks deze zomerse komkommertijd valt er nog genoeg zinvols te melden. U leest het in dit september-nummer van Pensioen.

In de september-editie:

Pensioen, september 2018

Download Magazine Pensioen juni 2018

Op 1 april 2018 had er een pensioenakkoord van de sociale partners moeten liggen. Dat is niet gelukt. Minister Koolmees heeft wederom uitstel gegeven. De vraag is wanneer hij ingrijpt en zelf de lijnen voor een nieuw stelsel zal gaan uitzetten. Dat er nog altijd geen akkoord is, betekent niet dat de ontwikkelingen stilstaan. Regelgeving, zowel nationaal als internationaal, blijft in beweging.

In de juni-editie onder meer:

Pensioen, juni 2018

Download Magazine Pensioen maart 2018

Het kabinet-Rutte III, dat eind oktober 2017 werd beëdigd, heeft inmiddels op vele vlakken nieuwe plannen gepresenteerd, zo ook op het gebied van pensioen. Veel leesplezier!

In de maart-editie onder meer:

  • Carla Moonen, de nieuwe bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, in een interview over: 'Nabijheid is voor mij een heel belangrijk woord'
  • John Smolenaers zijn column over het wegblijvende polderakkoord voor de pensioenen met het nieuwe kabinet
  • Vanaf 25 mei: Betere bescherming persoonsgegevens
  • Conserverende aanslag niet in strijd met de goede verdragstrouw
  • De ins en outs van de carve out
  • De beschikbare premieregeling: tijd voor de administratie
Pensioen, maart 2018
Vond u dit nuttig?