Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Article

Samen werken aan een financieel gezond Nederland

Financiële gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Financiële gezondheid is een onderwerp dat bij Deloitte hoog op de agenda staat. Veel vraagstukken in de samenleving zoals sociale ongelijkheid en eenzaamheid hangen samen met dit onderwerp. Nu door inflatie de schulden van huishoudens in Nederland oplopen, is financiële gezondheid extra actueel en urgent.

Uit onderzoek van Deloitte1 in samenwerking met SchuldenLabNL en werkgeversorganisatie VNO-NCW blijkt dat vier op de vijf werkgevers te maken heeft met medewerkers die financiële problemen hebben. Tegelijkertijd zijn werkgevers in staat om financiële problemen bij hun medewerkers vroegtijdig te signaleren of om financiële problemen te voorkomen. Werkgevers bevinden zich in een positie om bij te dragen aan de financiële gezondheid van haar medewerkers.

Hoe we de financiële gezondheid van huishoudens in Nederland willen verbeteren

Deloitte faciliteert en participeert in verschillende initiatieven;

 • De Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG)
  Deloitte, ING en SchuldenlabNL hebben het voortouw genomen om een brede coalitie van werkgevers te vormen om financiële problemen en schulden op de werkvloer aan te pakken. Inmiddels zijn er meer dan 30 andere bedrijven en organisaties aangesloten die willen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, door het verbeteren van de financiële gezondheid van hun werknemers en van huishoudens in Nederland. Het gezamenlijke hoofddoel is 50 procent minder medewerkers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030.

  Deloitte bekleedt het voorzitterschap van de NCFG gedurende het eerste jaar.
 • Publicatie jaarlijks rapport tav de Financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens
  In dit rapport brengt Deloitte de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens in kaart. Samen met onze partners hebben we een schaal ontwikkeld met bijbehorende gezondheidsniveaus. Met de inzichten die dit oplevert zetten we Nederlandse huishoudens aan tot verandering en stellen we organisaties in staat hen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Lees hier meer over het onderzoek.
 • Ontwikkeling tool financiële gezondheid i.s.m. Nibud
  Het Nibud is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën, waarvoor wij een financiële gezondheidscheck ontwikkeld hebben. De check bestaat uit 15 vragen en is wetenschappelijk gevalideerd. De check geeft inzicht in je financiële gezondheid maar geeft ook tips om deze te verbeteren. De Nibud Financiële Gezondheidscheck is ontwikkeld voor consumenten, financiële instellingen en NCFG coalitieleden. Bekijk de onderstaande video of bezoek de website voor meer informatie.

De Financiële Gezondheidscheck

Waarom we inzetten op financiële gezondheid

Deloitte wil een positieve impact maken op de maatschappij en heeft daarom dit thema omarmd. We geloven dat we verschil kunnen maken door onze kennis, onderzoek expertise en netwerk in te zetten om het bewustzijn rondom financiële gezondheid te vergroten, in kaart te brengen en te verbeteren.

Samen met onze klanten en partners zetten we ons in voor een financieel gezond Nederland.

Connect for Impact


1Bron: (On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer. Een onderzoek naar het werkgeversperspectief op de financiële gezondheid van werknemers. https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/financial-services/articles/financiele-gezondheid-werknemers.html

Did you find this useful?