Voldoen mijn arbeidsvoorwaarden aan mijn wensen?

Article

Voldoen mijn arbeidsvoorwaarden aan mijn wensen?

Handvatten voor de werknemer of werkzoekende om arbeidsvoorwaarden te beoordelen

Je bent net afgestudeerd en gaat op zoek bent naar je eerste baan, of misschien heb je wel al enige jaren werkervaring en zoek je een nieuwe uitdaging. Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure volgt dan hopelijk een aanbod. Maar waar let je nou op bij zo’n aanbod? En hoe beoordeel je de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden?

Je bent net afgestudeerd en gaat op zoek bent naar je eerste baan, of misschien heb je wel al enige jaren werkervaring en zoek je een nieuwe uitdaging. Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure volgt dan hopelijk een aanbod. Maar waar let je nou op bij zo’n aanbod? En hoe beoordeel je de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaardenpakketten zijn immers veel breder dan salaris alleen. Werkgevers zullen daarnaast met het oog op de War for Talent hun arbeidsvoorwaardenpakketten proberen zo compleet en aantrekkelijk mogelijk te maken om jou binnen te halen. In de serie artikelen waarvan dit artikel de aftrap is, zullen we ingaan op de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden en bieden we handvatten om een aantal arbeidsvoorwaarden te beoordelen vanuit jouw perspectief.

Waar een salarisaanbod makkelijk te vergelijken en beoordelen is, geldt dat in het geval van andere arbeidsvoorwaarden vaak niet. Daarnaast is de waarde van bepaalde arbeidsvoorwaarden voor iedereen anders. Het is daarom van belang om de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden vanuit jouw eigen perspectief te bekijken.

Arbeidsvoorwaarden zijn grofweg in te delen in twee categorieën. Er zijn enerzijds arbeidsvoorwaarden die in een contract staan (ook wel primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd) en anderzijds bestaan er arbeidsvoorwaarden die niet per se in een contract of ander document zijn vastgelegd. Alhoewel men meestal focust op deze eerste categorie, is het ook belangrijk om de tweede categorie mee te nemen in je overweging.

Contractuele arbeidsvoorwaarden

Contractuele arbeidsvoorwaarden zijn te onderscheiden in basis (primaire) arbeidsvoorwaarden en extra (secundaire) contractuele arbeidsvoorwaarden. De bekendste arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, de functieomschrijving, het aantal werkuren, vakantiedagen en de vakantietoeslag (minimaal 8% van het bruto jaarsalaris), vormen de basis van de arbeidsovereenkomst.

Deze basis arbeidsvoorwaarden zijn een aantal van de afspraken tussen de werkgever en werknemer die contractueel of wettelijk zijn vastgelegd of opgenomen zijn in een CAO waar van toepassing. Het is ook goed om te realiseren dat deze basis arbeidsvoorwaarden ook van invloed zijn op andere geldstromen dan enkel die van de werkgever naar de werknemer. De meeste primaire arbeidsvoorwaarden hebben namelijk ook invloed op de berekening van pensioen, hypotheken, WW- en WAO- uitkeringen en salaris bij ziekte.

De extra (secundaire) arbeidsvoorwaarden zijn alle vergoedingen en regelingen die de werkgever aanbiedt aan de werknemer. In deze categorie passen ook zaken als werknemersverzekeringen, aanvullend pensioen, kortingen op verzekeringen die via de werkgever afgesloten kunnen worden of eventuele abonnementen, zoals een fitness abonnement. Steeds vaker bieden werkgevers daarnaast ook afspraken rondom flexibiliteit in werktijden en de optie om thuis te werken (met eventueel bijkomende thuiswerkvergoeding) bij.

Denk bij deze categorie arbeidsvoorwaarden naast bovengenoemde voorbeelden aan de mobiliteitsvergoeding (bijv. in de vorm van een leaseauto regeling), onkosten- of reisvergoedingen, de pensioenregeling, de jubileumregeling, een bonus- of winstdelingsregeling, verlof- of overtijdregelingen en studievoorzieningen.

Ongeschreven arbeidsvoorwaarden

Naast de hierboven benoemde contractuele arbeidsvoorwaarden, bestaan er ook ongeschreven arbeidsvoorwaarden die jij in jouw beoordeling van je arbeidsvoorwaardenpakket kunt meenemen. Via deze arbeidsvoorwaarden laten werkgevers zien dat het ook belangrijk is dat jij je als persoon kan ontwikkelen en kunt werken in een prettige en diverse werkomgeving.

Denk hierbij aan voorzieningen en faciliteiten die een werkgever biedt aan haar werknemers. Hieronder vallen zaken als een aangename en gevarieerde werkomgeving, een bedrijfskantine, een kerstpakket, sportfaciliteiten op de werklocatie en personeelsfeesten of -uitjes.

Als kers op taart, bestaan er ook nog niet-tastbare arbeidsvoorwaarden. Onder dit begrip schaart men persoonlijke, subjectieve zaken als goede groeimogelijkheden en een prettige werksfeer. Ook het gevoel dat je als werknemer zinvol werk verricht (purpose) kan gezien worden als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Mocht je dit nog niet doen, daag jezelf dan uit om verder te kijken dan het getal naast het woord salaris op je arbeidsovereenkomst. Verdiep je in het bedrijf waarvoor je wilt werken, in hun idealen en bedrijfsvoering, en beoordeel of je je waardevolle tijd zinvol denk te kunnen besteden in je aangeboden dienstverband. Het is van belang om het complete arbeidsvoorwaardenpakket te beoordelen en wel vanuit jouw perspectief. Wat motiveert jou? Waar hecht jij waarde aan? En wat zijn de werkzaamheden en bijbehorende beloning waar jij naar op zoek bent? Stel jezelf deze vragen en vind de baan die bij jou past!

Dit artikel is de aftrap van een serie artikelen waarin er ingegaan zal worden op een aantal, soms relatief complexe, arbeidsvoorwaarden. In deze artikelen zullen aandachtspunten geboden worden bij de beoordeling van de arbeidsvoorwaarden van jouw persoonlijke perspectief. Er zijn immers geen goede of foute arbeidsvoorwaarden, enkel arbeidsvoorwaarden die goed en minder goed bij jouw wensen passen.

Dit artikel is geschreven door Gilles Rompelberg

Did you find this useful?