nieuwsbrief woningcorporate

Article

Fiscale nieuwsbrief woningcorporaties

Mei 2022

In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste actuele fiscale wijzigingen voor woningcorporaties op een rij.

Belangrijkste fiscale wijzigingen:

Vennootschapsbelasting

 • Fiscale afwaardering van huurwoningen
  Na een recente Hofuitspraak is duidelijk hoe de bepalingen uit VSO-2 over de afwaardering van huurwoningen moeten worden toegepast. Hierover is lang discussie geweest met de Belastingdienst, met name over de eventuele invloed van de duurzaamheid van de waardedaling.

Loonheffingen

 • Akkoord over inhoud cao Woondiensten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023

Btw / overdrachtsbelasting

 • Internetconsultatie btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen
  Het kabinet heeft bekend gemaakt dat vanaf volgend jaar mogelijk het btw-nultarief geldt op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. In dit kader is een internetconsultatie opgestart.
 • Verlaagd btw-tarief op levering van energie vanaf 1 juli
  Beoogd is dat vanaf 1 juli tot het einde van dit kalenderjaar het btw-tarief op de levering van energie daalt van 21% naar 9%. Uit het recent gepubliceerde wetsvoorstel blijkt wat hier precies onder valt en hoe bepaald moet worden wanneer het verlaagde btw-tarief van toepassing is.
 • Hof acht geen sprake van met btw belaste shortstay-verhuur van woningen
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent een uitspraak gedaan waaruit eens te meer blijkt dat het voldoen aan de eisen voor een met btw belaste shortstay-verhuur van woningen zeer nauw luistert.

Overige belastingen

 • Verhuurderheffing – Consultatie afschaffing
  Het Ministerie van BZK heeft het wetsvoorstel ter intrekking van de verhuurderheffing ter consultatie aangeboden. Nadere details hierover leest u in onze nieuwsbrief.
 • Subsidies – Nog ruim €107 miljoen resterend budget voor aardgasvrije huurwoningen
  Bijna 2 jaar na de invoering van de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is er nog €107,6 miljoen beschikbaar. Deze regeling biedt financiële steun bij het aardgasvrij maken van huurwoningen.

Vorige edities

Lees hier de eerdere nieuwsbrieven terug:

Ook op de hoogte blijven van de meest actuele fiscale wijzigingen voor woningcorporaties? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Did you find this useful?