Urban & Real Estate Development

Solution

Urban & Real Estate Development

De druk op de stad blijft de komende jaren onveranderd hoog. Diverse technologische ontwikkelingen hebben impact op de wijze waarop we werken, ons organiseren en verplaatsen. Toenemende verstedelijking, vergrijzing en technologische innovaties beïnvloeden het sturen op ruimtelijke ontwikkelingen. De uitdaging is om de toenemende ruimtevraag optimaal te (blijven) faciliteren.

Uw uitdaging

 • De druk op de stad blijft de komende jaren onveranderd hoog. Diverse technologische ontwikkelingen, zoals Smart traffic hebben impact op de wijze waarop we werken, ons organiseren en verplaatsen. Toenemende verstedelijking, vergrijzing en technologische innovaties zijn enkele thema’s die het sturen op ruimtelijke ontwikkelingen beïnvloeden. De uitdaging is om de toenemende ruimtevraag optimaal te (blijven) faciliteren. 
 • Deloitte’s Real Estate helpt centrale en decentrale overheden, ontwikkelaars, bouwers en corporaties met complexe en uitdagende vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling. Samen de opdrachtgever structureren wij het ontwikkelproces, stemmen belangen van diverse stakeholders af, alloceren (ontwikkel)risico’s en construeren de meest passende aanbestedingsvorm en contractvorm.
 • In onze dienstverlening combineren wij onze financiële, juridisch en organisatorische expertise om te kunnen ondersteunen op de diverse aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van een gebied. Ook incorporeren wij de kennis en ervaring van Deloitte over bijvoorbeeld corporate finance, business cases, innovatie, verander- en procesmanagement, risicomanagement en tax. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers al jaren succesvol ondersteunen bij diverse complexe en uitdagende vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling.
 • Deloitte heeft zowel binnen de publieke als private markt ruime en langdurige kennis van en ervaring met vastgoed- en gebieds(her)ontwikkelingsadvisering. Gecombineerd met onze integrale en multidisciplinaire dienstverlening rondom (her)ontwikkeling op het gebied van exploitaties en financiering maakt dit ons tot de grootste (brede) gebiedsontwikkelings adviseur van Nederland
 • Ons team bestaat uit analytische, gedreven, innovatieve strategische adviseurs. Bij het ondersteunen van een gebiedsontwikkelingstraject of opstellen van de financiële business case kijken wij daarbij naar de specifieke behoefte en belangen die de klant heeft om een optimaal team samen te stellen.


Hoe Deloitte u helpt

 • Stedelijke (her)ontwikkeling
  Door de toenemende verstedelijking neemt de complexiteit van binnenstedelijke herontwikkeling toe. Dit vraag om nieuwe verdienmodellen en afspraken op regionaal niveau. Innovaties en veranderingen op het gebied van mobiliteit hebben impact op de diverse onderdelen van het ruimtelijk domein. Smart Mobility zorgt voor veranderende infrastructuurbehoefte waarop geanticipeerd moet worden door overheden maar ook private partijen. Deloitte Real Estate brengt de gevolgen van deze veranderingen in (financieel) in beeld waarbij de doorwerking naar de beleidsmatige keuzes rondom parkeren, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, energiebehoefte en programmasturing centraal staat. 
 • Gebieden en projecten
  Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Allocatie van (ontwikkel)risico’s, opstellen van business cases, structurering van het ontwikkelproces, doorrekenen van exploitaties en het optimaal afstemmen van belangen van stakeholders (zoals gemeente, corporatie en ontwikkelaar) maakt een gezamenlijke aanpak van de (her)ontwikkeling vaak onontbeerlijk. 
 • Toepassing van technologie
  Technologie heeft een omvangrijke impact op de gebouwde omgeving. Deloitte Real Estate ondersteunt bij het opstellen van een vastgoedstrategie rondom IT, ondersteunt bij implementatie van integrated workplace management systems (IWMS), implementatie van GIS systemen ter verrijking van besluitvorming en bij geïntegreerde performance management via Innosys by Deloitte. Tevens draagt Deloitte actief bij aan de kennisontwikkeling rondom blockchain in vastgoed, bijvoorbeeld via de blockchain pilot in Rotterdam.
 • Doorlichten
  Veel bouwprojecten en grondexploitaties zijn minder bestand tegen tegenspoed dan aanvankelijk verondersteld en moeten dynamischer gemaakt worden om toekomstbestendig te blijven. Wij helpen u de risico’s te identificeren, de omvang hiervan te bepalen en in kaart te brengen welke maatregelen u moet u nemen om deze risico’s te beperken. Zorgt de huidige opzet dat u uw strategische doelen behaalt of moeten deze worden bijgesteld?
 • Alliantie & Partnerships
  Veranderende wet- en regelgeving, huidige economische omstandigheden of de noodzaak om slagvaardiger de bedrijfsbelangen te behartigen kunnen een verregaande samenwerking of zelfs fusie nodig maken. Met welke partijen werkt u samen en hoe vormt u een dergelijke samenwerking of fusieproces? Ook zijn wij kwartiermaker bij beslechting van geschillen tussen huidige samenwerkingspartners.
 • Aanbesteden
  Aanbesteden kent vele vormen maar ook specifieke contracten. En welk contract is het meest passend: DBFM(O), prestatiecontract of een samenwerkingsovereenkomst?

Meer weten over Urban & Real Estate Development?

Wilt u meer weten over Real Estate & Partnerships? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën is managing partner of Deloitte Real Estate as well as segment leader Construction for Deloitte Netherlands. Together with his team he is active for multinationals, governments, developers, in... More