Titel - Title

Article

TaxLab 2021: Perspectief op de sustainability journey

Een verslag van de keynote van Jacques Buith

Het heeft even geduurd, maar het bedrijfsleven lijkt toch te zijn gegrepen door een sense of urgency met betrekking tot klimaatverandering, constateert Jacques Buith, senior partner bij Deloitte. Of bedrijven zich nu inspannen omdat ze geloven in het doel (purposedriven) of omdat het moet van de wet- en regelgeving (compliancedriven), of omdat klanten en werknemers het daadwerkelijk willen: we moeten het nu met z’n allen echt doen.

September 2021

We moeten toe naar een impact-gedreven wereld, met heel andere waarden en normen. 

- Jacques Buith

Samen met de VN

Buith is verantwoordelijk voor de dienstverlening van Deloitte bij de VN. “Dat gaat om zo’n 250 tot 300 verschillende projecten per jaar. Over de hele wereld, maar met name in de landen waar het ‘t hardst nodig is, in Afrika en Azië. Sinds 2016 richt Jacques Buith zich op deze rol voor de VN. Dat was ook het jaar dat de Sustainable Development Goals zijn onderschreven door alle lidstaten. Kofi Annan was jaren eerder al begonnen met het idee de wereld te laten zien wat nodig is om de wereld te behouden. Er zijn 17 goals; om die te bereiken hebben de VN 169 targets opgesteld om de wereld leefbaar te houden in 2030. In 2016 wisten de VN uiteraard zelf ook nog niet hoe snel de wereld zou gaan veranderen, maar de data was heel duidelijk DAT er nu iets moest gebeuren. Maar met name goal nummer 17 was handig: bedrijfsleven en overheden met elkaar verbinden. Daar kwam Deloitte om de hoek kijken. Deloitte voert over de gehele wereld projecten uit met de VN. Dan kom je in Bangladesh, en zie je hoe overstromingen dat land bedreigen. Zelf hadden we in Zuid-Limburg afgelopen zomer overstromingen. Het zijn problemen die voor ons allemaal gelden en waar we allemaal verschillende raakvlakken mee hebben.”

Gedachtengoed geland

In de jaren na 2016 merkte Buith dat corporates de Sustainable Development Goals begonnen te zien als een instrument dat ze konden verweven in hun business-strategie. “Om goede dingen te doen voor de wereld, maar ook omdat afnemers en werknemers er vragen over begonnen te stellen. Dat begon een samenspel te worden, en een energie te creëren die de goede kant op ging. We zijn er uiteraard nog lang niet. De VN zegt zelf ook dat het tussen nu en 2030 echt moet gaan gaan gebeuren. Maar ik denk dat die eerste vijf jaar toch ook van belang zijn geweest om het gedachtengoed te laten landen: het probleem is ontzettend groot en we kunnen het alleen met z’n allen oplossen. Nu, in 2021, zijn we als overheid en corporates volop dingen aan het proberen op het gebied van duurzaamheid, maar duurzaamheid wordt nog lang niet goed genoeg meegenomen in de hele bedrijfsvoering. Daar moet nog veel voor gebeuren. En dan zijn we er nog steeds niet. We moeten toe naar een wereld waar duurzaamheid in het DNA zit van bedrijven, van klanten. Dan zijn we jaren verder.”

Hoe groen is mijn omzet?

Wat is er wel gebeurd? “Europa heeft de Green Deal: niet alleen wet- en regelgeving, maar ook veel endorsement aan het bedrijfsleven om stappen te gaan nemen. In Amerika gebeurde weinig, tot het moment dat Biden aantrad. Sindsdien is Amerika achter Europa aangegaan en ik verwacht dat er de komende maanden soortgelijke plannen worden ontplooid. Dat moet ook, want als alleen Europa het doet gebeurt er nog steeds niks.
We staan op het randje. We kijken nu wat we moeten doen, proberen en doorzetten. Vanuit de Europese wet- en regelgeving is de taxonomie opgesteld. Dat is belangrijk voor bedrijven: rapportage gaat op een andere manier plaatsvinden. De Corporate Sustainability Reporting Directive gaat gelden vanaf 2023. Ondernemingen zullen moeten rapporteren: hoe groen is mijn omzet? Hoe groen is mijn Opex? Hoe groen is mijn Capex? Complexe ondernemingen met vele honderden business-units die samen vele duizenden systemen
gebruiken, zullen zich realiseren dat de EU taxonomy een complexe uitdaging zal gaan worden. Hoe rapporteer je die KPI’s? De data zijn er niet, de systemen zijn er niet, de processen zijn er niet.”

De crisis is er al

We hebben nog jaren nodig om met z’n allen te bereiken wat de EU voor ogen heeft, concludeert Buith. “Het moet gebeuren, maar het is een uitdaging. Toch zullen we dat de komende vijf jaar moeten gaan doen. Het écht doen. Embedden in de strategie en in executie brengen. We komen uit een economisch gedreven wereld, met de problemen die daarbij horen. Climate change, inequality, ecological harm. We moeten toe naar een impact-gedreven wereld, met heel andere waarden en normen. En we zijn al te laat. De crisis is er al. Elk bedrijf moet zich voorbereiden op rampen die komen gaan. Je zult zowel risk management als transformatie moeten uitvoeren om je bedrijf weerbaar te maken. Er is veel werk te verzetten. Want we willen een impact-gedreven wereld – en we zijn te laat begonnen.”

Deloitte Sustainability Transformation

Did you find this useful?