Solution

Payroll Screener

Deloitte biedt u een gedetailleerde beoordeling van het bruto-nettotraject in de salarisadministratie.

Ontvangen uw werknemers het nettoloon waar ze recht op hebben? Betaalt u niet onnodig veel geld aan de Belastingdienst of overige instanties?

 

Hoe Deloitte u helpt

De Payroll Screener is een gedetailleerde beoordeling van het bruto-nettotraject in uw salarisadministratie. Wij achterhalen of uw werknemers het nettoloon ontvangen waar ze recht op hebben en of u onnodig veel geld betaalt aan de Belastingdienst of overige instanties. Doorgaans vinden wij ten minste 10 punten die grote impact kunnen hebben op uw salarisverwerking. De Payroll Screener kunt u eventueel inzetten om risico’s te kwantificeren uit de risico- en kansenanalyse loonheffingen.

 

Wat het u oplevert

Met de Payroll Screener krijgt u:

  • inzicht in het huidige salarisverwerkingsproces aan de hand van persoonlijke interviews met de verantwoordelijken van de afdelingen P&O, financiën en salarisadministratie;
  • een gedetailleerde beoordeling van een select aantal salarisstroken aan de hand van personeelsdossiers, CAO, arbeidsvoorwaarden en bedrijfseigen regelingen;
  • een uitspraak over de kwaliteit van het bruto-netto traject en aanbevelingen voor verbeteringen of optimalisatie.
Payroll Screener - Algehele Payroll Keuring

Contact

Willeke Franken

Willeke Franken

Manager

Ben als jurist werkzaam voor de publieke sector. Ben vooral gespecialiseerd in de wet- en regelgeving waarmee zorginstellingen in de brede zin te maken hebben. Bijzondere aandachtsgebieden: Wet Toelat... More