Dienst

Payroll Screener

Deloitte biedt u een gedetailleerde beoordeling van het bruto-nettotraject in de salarisadministratie.

Ontvangen uw werknemers het nettoloon waar ze recht op hebben? Betaalt u niet onnodig veel geld aan de Belastingdienst of overige instanties?

 

Hoe Deloitte u helpt

De Payroll Screener is een gedetailleerde beoordeling van het bruto-nettotraject in uw salarisadministratie. Wij achterhalen of uw werknemers het nettoloon ontvangen waar ze recht op hebben en of u onnodig veel geld betaalt aan de Belastingdienst of overige instanties. Doorgaans vinden wij ten minste 10 punten die grote impact kunnen hebben op uw salarisverwerking. De Payroll Screener kunt u eventueel inzetten om risico’s te kwantificeren uit de risico- en kansenanalyse loonheffingen.

 

Wat het u oplevert

Met de Payroll Screener krijgt u:

  • inzicht in het huidige salarisverwerkingsproces aan de hand van persoonlijke interviews met de verantwoordelijken van de afdelingen P&O, financiën en salarisadministratie;
  • een gedetailleerde beoordeling van een select aantal salarisstroken aan de hand van personeelsdossiers, CAO, arbeidsvoorwaarden en bedrijfseigen regelingen;
  • een uitspraak over de kwaliteit van het bruto-netto traject en aanbevelingen voor verbeteringen of optimalisatie.
Payroll Screener - Algehele Payroll Keuring

Contact

Ben Janssen

Ben Janssen

Partner

Werkzaam vanuit kantoor Arnhem. Met name actief voor uitzendbureau's en binnen de publieke sector. Actief op het terrein van de loonheffingen, arbeidsvoorwaarden en WNT.... Meer