Corporate, M&A og transaksjoner

Tjenester

Corporate, M&A og transaksjoner

Deloitte Advokatfirma tilbyr et fullstendig spekter av tjenester relatert til selskapsrett og transaksjoner, fra komplekse rådgivningstjenester i forbindelse med større hendelser i selskapets livsløp (inkludert rådgivning i restrukturerings- og oppkjøpsprosesser) til generell selskapsrett.

Selskaper drar fordel av Deloitte Advokatfirmas omfattende erfaring innen selskapsrett og M&A, vår forståelse av lokale og globale markeder og vårt nære samarbeid med våre kollegaer i andre disipliner innenfor Deloittes globale organisasjon. Deloitte Advokatfirmas internasjonale tilstedeværelse og evner gjør at vi skiller oss positivt ut i forhold til tradisjonelle advokatfirmaer. Vi gir råd til både nasjonale og internasjonale selskaper og konserner innenfor følgende områder relatert til selskapsrett og M&A:

Aksjonæravtaler

For at selskapets forretningsaktiviteter skal foregå effektivt og etter forventingene samtidig som man unngår fastlåste situasjoner innenfor selskapsstrukturen, må aksjonærforhold håndteres omhyggelig og proaktivt. Aksjonæravtaler som regulerer de viktigste rettighetene, pliktene og interaksjonene mellom aksjonærene, er nødvendige instrumenter for å forebygge og håndtere potensielle konflikter som kan oppstå.

Les mer om Aksjonæravtaler

Oppkjøp, transaksjoner og joint ventures

I dagens globale forretningsmiljø fører ekspansjonsstrategier, allianser og oppkjøp, salg og andre transaksjoner ofte til et bredt spekter av juridiske, skattemessige, regulatoriske og andre problemstillinger som kan påvirke hvorvidt transaksjonen lykkes eller mislykkes. Deloitte Advokatfirma gir aksjonærer og selskaper råd gjennom hvert stadium av en transaksjon, fra forhandling til gjennomføring. Vi kan gi råd om egnede strukturer og utarbeide relevante avtaler og tilhørende dokumenter.

Deloitte Advokatfirma har omfattende erfaring med multinasjonale avtaler i en rekke bransjer. Deloitte Advokatfirmas advokater har et nært samarbeid med Deloitte-kollegaer verden over og meget god bransjekunnskap, noe som er verdifullt i komplekse oppkjøpssituasjoner.

Les mer om Oppkjøp, transaksjoner og joint ventures

Selskapsrett

Det er en kompleks oppgave å lede et selskap i dag. Ledere trenger veiledning innen et bredt spekter av aktiviteter, inkludert krav til selskapsetablering, ekspansjonsaktiviteter, oppløsning eller nedleggelse av et selskap samt generelle spørsmål som oppstår i forbindelse med aktiviteter i den daglige driften.

Sammen med våre kolleger med erfaring og ekspertise innen skatt, merverdiavgift og regnskap, gir vi våre kunder helhetlig veiledning basert på deres individuelle forhold. Vi har omfattende erfaring innen et bredt spekter av bransjer, sektorer og jurisdiksjoner.

Les mer om Selskapsrett

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Thomas Berntsen

Thomas Berntsen

Director / Advokat

Thomas Berntsen er director og advokat i Deloitte Advokatfirma.... Mer