Artikkel

SAF-T-tjenester 

I over ett år har det vært obligatorisk å kunne sende en SAF-T-fil til skattemyndighetene ved forespørsel. Har ditt selskap mottatt en forespørsel og må sende inn en SAF-T fil, men du er usikker på hvordan du skal gå frem? Uansett hvilket spørsmål du har, kan vi i Deloitte hjelpe deg.

Har du mottatt forespørsel fra skattemyndighetene, men har ikke et system som støtter SAF-T?

Deloitte tilbyr en SAF-T-ambulansetjeneste for å konvertere dine data til en SAF-T-fil. SAF-T-ambulansen kan konvertere alle typer strukturerte data til SAF-T XML-formatet, og i tillegg til å produsere en SAF-T-fil vil vi også stille et tverrfaglig team til rådighet for å hjelpe deg med kontrollen.

Ønsker du å lese mer om tjenesten "Deloitte SAF-T Ambulance"?
Har du mottatt forespørsel fra skattemyndighetene og har et system som støtter SAF-T, men:
Du vet ikke hvordan du skal sende inn SAF-T-filen?

Deloitte kan bistå deg med innsendingsprosessen steg-for-steg. Avhengig av hva du trenger hjelp til, vil Deloitte sette sammen et eget team for deg.

Du vil gjerne gå gjennom/teste dataene før du sender inn SAF-T-filen?

Deloitte har et testprogram som sikrer at SAF-T-filen er i samsvar med SAF-T-kravene og skattemyndighetenes forventninger. Testprogrammet kan deles inn i to trinn, hvor det første trinnet er å teste og analysere kvaliteten på SAF-T-filen, mens det andre trinnet er å avstemme SAF-T-filen din med eksterne rapporter slik som MVA-meldingen og hovedboken i regnskapssystemet. Alle resultater og funn vil bli oppsummert i en rapport med forslag til tiltak. Vi kan også sette opp et møte for å drøfte funnene sammen.

Ønsker du å lese mer om Deloitte testprogram?
Da du prøvde å laste opp SAF-T filen i Altinn oppfylte filen ikke de tekniske kravene?

Deloitte kan gi deg teknisk støtte for å finne ut hvorfor filen ikke oppfylte de tekniske kravene, og komme med forslag til hvordan dette kan løses. Dersom det er nødvendig å ta opp problemstillingen(e) med din systemleverandør og/eller -integrator, har vi erfaring fra slike diskusjoner med flere ulike systemleverandører og -integratorer.

Du har fått tilbakemelding fra skattemyndighetene om at SAF-T-filen ikke oppfylte kravene?

En SAF-T-fil kan være teknisk gyldig, men likevel ikke oppfylle kravene i SAF-T-standarden ettersom standarden ikke bare henviser til et teknisk XSD-skjema men også til dokumentasjonskrav og bokføringsloven med tilhørende forskrifter. Deloitte kan gå gjennom filen for deg og se på tilbakemeldingen fra skattemyndighetene for å undersøke hvorfor SAF-T-filen ikke oppfyller kravene, og gi råd om hvordan dette kan løses.

Ønsker du å lese mer om hvordan Deloitte kan se på filen for deg?
Har du andre spørsmål knyttet til innsending av SAF-T-filen til myndighetene?

Ring oss eller send en e-post, og vi skal sørge for at du kommer i kontakt med riktig person.

Var denne siden nyttig?