Vi bistår med Digital Tax Reporting (SAF-T, eVAT, eCIT)

Nå er den nye rapporteringsstandaren for skatteavgift innført. SAF-T (Standard Audit File - Tax Financial) er fra første januar 2020 obligatorisk for virksomheter som er underlagt bokføringsplikten og er standard filformat for eksport av ulike typer regnskapsdata på XML-format.

Se våre tjenester innen SAF-T