Global employer services

Tjenester

Global employer services

Ulike lover og regler fra land til land – mobilitet gir både muligheter og utfordringer

Deloitte har bred ekspertise innen nasjonale og internasjonale utfordringer, og i tillegg et utstrakt internasjonalt nettverk som en del av en global organisasjon. Med dette utgangspunkt kan vi bistå med rådgivning, analyser og planlegging slik at både arbeidsgivers og de ansattes forhold ivaretas på best mulig måte.

Følg linkene til relevant område:

Les mer om:

Tougher penalties for incorrect or missing payroll reporting

From 1 January 2017, the Norwegian tax authorities are expected to be tougher in levying penalties on non-compliant employers in Norway. The penalties can be substantial, so updating on the payroll reporting obligations in Norway, and making sure they are met, could be one of the more important cost saving measures that you do this year.

Read the full article

Working and living in Norway

Working in Norway induces a variety of obligations for both the employer and the employee. This folder summarizes the main obligations faced by the employee in Norway, whether locally employed in or temporarily assigned to Norway.