Global employer services

Tjenester

Global employer services

Ulike lover og regler fra land til land – mobilitet gir både muligheter og utfordringer

Deloitte har bred ekspertise innen nasjonale og internasjonale utfordringer, og i tillegg et utstrakt internasjonalt nettverk som en del av en global organisasjon. Med dette utgangspunkt kan vi bistå med rådgivning, analyser og planlegging slik at både arbeidsgivers og de ansattes forhold ivaretas på best mulig måte.

Personbeskatning

Deloitte yter rådgivning relatert til nasjonal og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. Problemstillingene er mange og til dels komplekse, men med vår tilnærming tar vi sikte på at gode råd også skal gjennomføres i praksis og gi forutsigbarhet for våre klienter. Vi legger stor vekt på bransjekompetanse, da dette gir oss fortrinn i å forstå hva som er viktig for våre klienter i de enkelte bransjer.

Les mer om våre tjenester innen Personbeskatning

Trygd, pensjon og forsikring

Dersom arbeidstakere sendes på tvers av landegrensene, kan utgifter til trygdeavgift og arbeidsgiveravgift ofte utgjøre et vesentlig kostnadselement. En vurdering av trygdemedlemskapet og eventuell reduksjon av utgifter knyttet til dette, bør derfor være et sentralt spørsmål for enhver arbeidsgiver.

Vårt globale nettverk gir oss mulighet til å utarbeide fleksible pensjonsløsninger som tar hensyn til ulik beskatning i hjemland og arbeidsland, både på premieinnbetaling og pensjonsutbetaling.

Les mer om våre tjenester innen trygd, pensjon og forsikring.

Arbeidsrett

Vårt team er en del av Deloittes globale nettverk innen arbeidsrett. Teamet består av spesialister på arbeidsrett i de fleste land, som regelmessig samarbeider. Vi kan tilby rådgivning om lovvalg og utarbeidelse av enkeltstående utsendelseskontrakter.

Les mer om våre tjenester innen arbeidsrett.

Global mobilitet – strategi og prosesser

Økt globalisering presser frem et økende behov for en mobil arbeidsstyrke og større behov for kreativitet i rekruttering av de beste talentene. Utfordringen mange selskap likevel står overfor i dag er mobilitetsprogrammer og interne prosesser tilpasset en annen tidsepoke. 

Vi har bistått flere norske organisasjoner med å transformere sine globale mobilitetsprogrammer, gjennom å bringe inn både innsikt og erfaring sammen med hele vårt øvrige tjenestespekter så som talent management, teknologi, avlønningsmodeller, skatt, incentivordninger, arbeidsrett, trygd, pensjon, forsikring og immigrasjon.

Les mer om våre tjenester innen global mobilitet.

Arbeids- og oppholdstillatelser

Arbeidstillatelsen for en utsendt arbeidstaker kan være den største hindringen for utsendelsen dersom dette ikke er ordnet i tide og korrekt. Det er store variasjoner i immigrasjonsregler fra land til land, og det er ofte detaljerte vilkår som må oppfylles.

Les mer om våre tjenester innen arbeids- og oppholdstillatelser.