Услуге

Развој организације

Услуге

Показало се да компаније чију организациону културу дефинишу адекватна организациона структура и распоред послова, искрена мотивација запослених, као и способно руководство послују боље од осталих компанија и врло често су атрактивнији послодавац у односу на конкуренцију.

Контакти

Надежда Недић

Надежда Недић

Виши консултант

Надежда Недић је виши консултант у Сектору за пословни консалтинг у Deloitte-овој канцеларији у Београду са искуством на различитим пројектима укључујући оптимизацију пословних процеса, оптимизацију у... Више