Consumer Business | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Consumer Business

Dagens krävande konsumenter innebär att verksamheter som riktar sig mot konsumenter måste förstå och förutse förändringar i konsumenternas behov och snabbt möta dem med relevanta produkter och lösningar. För detta måste verksamheterna ta itu med ett flertal frågor vilket vi hjälper er med.

Lösningar

Salesforce.com

En ny värld, ett annat sätt att sälja