Om Deloitte Sverige

Om Deloitte Sverige

Deloitte Sverige är DTTLs medlemsfirma i Sverige. Med hög branschkompetens, innovation, utveckling av våra medarbetare och ett integrerat arbete både lokalt och globalt ger vi våra klienter förutsättningar att nå största möjliga framgång inom sin verksamhet.

Pressmeddelanden

Deloitte stärker sin kompetens inom finansiella sektorn

Steve Payne blir ny partner inom Deloitte AB från och med 23 november 2015. Han får en viktig roll i den nationella branschgruppen Financial Services liksom i Deloittes nordiska samarbete kring den finansiella sektorn. 

Life at Deloitte

Ledning och styrelse

Deloitte Sveriges ledning och styrelse

Life at Deloitte

Årsredovisning

Här hittar du Deloitte Sveriges senaste årsredovisningar

Insikter

Alumni

Nätverk för dig som arbetat hos Deloitte

Insikter

Kvalitet

Inom Deloitte lägger vi stor vikt vid kvaliteten på vårt arbete och våra medarbetare, integriteten i vår rådgivning och våra rutiner för kvalitetssäkring

Insikter

Ansvarsfullt företagande

Våra värderingar innebär att integritet ska sättas i centrum för allt som Deloitte gör

Insikter

Cognitive technologies

Denna samling undersöker effekten av kognitiv teknik för organisationer och hjälper ledare fatta välgrundade beslut.

Insikter

Deloitte Review

Deloitte Review nummer 17 belyser ”the Internet of Things” och de möjligheter och risker som kan uppstå - från maktbalansen mellan konsumenter och företag, till möjliga leveranskedjor och innovation som drivs av unikt mänskliga uppgifter.

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Sök kontor

Sök lokalt kontor

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

The purpose-driven professional

När anställda i allt högre grad efterlyser mening och socialt ansvar genom sitt arbete, hittar företagen sätt att koppla ihop kompetensutveckling och meningsfullt arbete vilket stärker såväl medarbetarengagemang som företagets konkurrenssituation.

Insikter

Utmärkelser

Några av våra framgångar under de senaste åren