Artikel

Hållbarhet genom WorldImpact

Deloittes globala strategi för social, ekologisk och lokal hållbarhet

Vi anser att vi har ett ansvar i att vara en positiv kraft och leda vägen när det gäller att hantera de allt mer komplexa utmaningar som samhället står inför idag. WorldImpact är vår portfölj med initiativ fokuserade på konkret påverkan på samhällets största utmaningar och en bättre framtid.

Vi tror på en framtid där förtroendet för institutioner och system återställs och stora samhällsutmaningar, så som diskriminering, social ojämlikhet, klimatförändringar och konsekvenserna av omvälvande förändringar i ekonomin, adresseras.

Som en global organisation är vi engagerade i att skapa en mer hållbar och rättvis värld för alla.* Med Deloittes purpose och värdegrund som ledstjärna, samlar WorldImpact-programmen vårt kollektiva engagemang för att påverka samhällsutvecklingen.

 

Deloitte strävar efter att göra en betydande skillnad för våra klienter, medarbetare och de samhällen där vi bor och arbetar

 

*Deloittes initiativ stödjer många av FN:s Globala hållbarhetsmål.

Social hållbarhet genom WorldClass

Genom WorldClass strävar vi efter att kompetensutveckla, förbättra utbildningsresultat och skapa möjligheter för 100 miljoner människor världen över fram till år 2030. Vi anser att vi har störst inverkan när våra medarbetare använder sin egen kompetens för att hjälpa andra individer att uppnå sina ambitioner och sin fulla potential.

Läs mer om WorldClass >

Ekologisk hållbarhet genom WorldClimate

WorldClimate är vår strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut inom och utanför vår organisation. Vi är fast beslutna om att uppnå netto-nollutsläpp år 2030 genom att engagera våra 330 000 medarbetare och samarbeta med både våra klienter och nätverk för att adressera klimatkrisen.

Läs mer om WorldClimate >

Lokal hållbarhet genom Impact Every Day

Genom Impact Every Day uppmuntrar vi våra medarbetare att etablera löpande engagemang i det lokala samhället och de frågor som är viktigast där. Vi stöttar alla våra medarbetare som vill bidra med volontärarbete i lokala initiativ.

Läs mer om Impact Every Day >

Jämställdhet och mångfald genom ALL IN

Genom vår globala mångfalds- och inkluderingsstrategi ALL IN fokuserar vi på att erbjuda en respektfull och inkluderande vardagskultur, tillsammans med riktade insatser, för att möjliggöra mångfald i alla dess former. Vi vill att alla på Deloitte ska känna att de kan vara sig själva på jobbet utan rädsla för diskriminering eller fördomar och ha lika möjligheter att växa, utvecklas och lyckas.

Läs mer om ALL IN >

Hade du nytta av den här informationen?