Lösningar

Familjeägda företag

Ett familjeföretag är inte bara ett företag. Det är ett livsverk som bygger på passion, drömmar, hårt arbete och förhoppningen om att föra företaget vidare till nästa generation. Vi förstår dina utmaningar och vi tar oss tid att förstå familjens dynamik, kultur och målsättningar.

Deloittes medarbetare brinner för att identifiera kärnvärden för de familjer vi arbetar med och vi ser på familjefrågor med såväl hjärta som sinne. Vi arbetar med familjer för att hjälpa dem formulera sina mål och förankra dem i familjens struktur och organisation.

Vi har ett nära samarbete med familjer för att tillsammans skapa väl utformade och korrekt implementerade styrningsstrukturer som ger tydlig vägledning till familjemedlemmar och därigenom skapar enklare övergångar mellan generationer.

Vår erfarenhet är att arbetet med familjeföretag inte bara handlar om frågor som rör bokföring, skatt eller likviditet. Vi förstår behovet av att tala genom djupt personliga angelägenheter och vi bestämmer varje familjemedlems roll med avseende på dessa frågor. Generationsskiften innebär ofta flera diskussioner och ett behov av att ta itu med känslor innan man når en överenskommelse.

Vi är stolta över att vara betrodda familjerådgivare som arbetar mycket nära familjerna. Vi tar ansvaret på allvar och som din pålitliga familjerådgivare är vi alltid tillgängliga för dig.
 

The family business programme

Vad är familjens syfte? Vilka är de rätta organisatoriska förändringar som behövs för att säkerställa familjeföretagets välbefinnande? Är ett generationsskifte på plats? Har nästa generation kompetens och vilja att lyckas?

Vi erbjuder ett program för familjeföretag betsående av olika faser. Den första fasen, ”upptäcktsfasen”, består av enskilda samtal med varje familjemedlem och intressenter. Vi diskuterar syftet och identifierar de utmaningar som familjeföretaget står inför. Vi avslutar fasen med en konkret lista att arbeta med.

I anpassningsfasen sammanför vi hela familjen för att öppet arbeta med listan från ”upptäcktsfasen”. Målet är att diskutera familjens värderingar, vision, styrelseformer och strukturer. Vi avslutar fasen med att skapa en familjekonstitution, som också är en familjestadga.

Avslutningsskedet är genomförandet av avtalen i familjekonstitutionen. Exempelvis kan dessa avtal bestå av att välja en familjerepresentant till styrelsen eller att schemalägga familjemöten.

Våra specifika familjeerbjudanden

  • Familje-och företagsstyrning
  • The family business programmeSkattetjänster
  • Strategirådgivning
  • Investeringsrådgivning
  • Family office setup and services 
  • Riskhanteringstjänster

Kontakta oss

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance | Ansvarig Real Estate

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer