Tjänster

Transaction Services

Få ut maximalt värde av en transaktion

Vid företagstransaktioner uppkommer många frågor, såväl för köpare som för säljare och det är väsentligt att vara väl förberedd och skapa ett robust beslutsunderlag innan transaktionen genomförs. Våra Due Diligence-tjänster hjälper till att från ett Finansiellt och Kommersiellt perspektiv analysera ett uppköpsobjekt för att klarlägga möjlighet och risker, samt skapar förutsättningar för en effektiv och transparent försäljningsprocess.

För att nå en framgångsrik integration av två eller flera verksamheter samt förväntade synergivinster krävs en strukturerad process med tydliga strategiska mål, detaljerade arbetsplaner och fokus för att skapa värde. Vår Post Merger Integration-tjänst (PMI) utgår ifrån en strukturerad arbetsprocess och hjälper till att leverera identifierat och förväntat värde av en fusion eller ett förvärv, och att hantera eventuella risker som kan försena eller minska det förväntade värdet. Våra PMI-konsulter assisterar även i separations- och carve-out-arbeten i samband med försäljningsprocesser eller strukturomvandlingar inom ett företag.

Om en organisation står inför ekonomiska problem, oavsett om dessa beror på försämrat kassaflöde, minskad försäljning eller hög skuldsättning, kan en omstrukturering krävas för att bygga en plattform för snabb återhämtning och stabil utveckling. Våra Restructuring Services-konsulter hjälper organisationer samt deras ägare och intressenter att ta fram objektiv information och relevanta analyser som underlag för beslut eller implementering av förändringsprojekt, refinansiering eller omstruktureringar.

Vid köp och försäljning av verksamhet är villkoren i överlåtelseavtalet (Sales & Purchase Agreement) av stor betydelse för affärens framgång. Vid framtagande av överlåtelseavtalet hjälper våra specialister till att utforma eller granska prisklausuler, prismekanismer samt redovisningseffekter som kan ha en väsentlig påverkan på transaktionen.

Vi hjälper såväl industriella som private equity-klienter med dessa tjänster. I vårt arbete utgår vi alltid från klientens unika behov och använder relevant specialist- och branschkompetens. I vårt arbete ingår även att interagera med övriga rådgivare som våra klienter anlitar för att säkerställa att problemställningar belyses från flera håll.

Kontakta oss

Andreas Marcetic

Andreas Marcetic

Partner | Financial Advisory

Andreas is a Partner and Head of Financial Advisory in Sweden. He has +20 years of experience from various M&A assignments in Europe, North America and Asia. Assignments have been performed in a varie... Mer

Tom Pernodd

Tom Pernodd

Partner | Financial Advisory | M&A

Tom heads M&A Transaction Services team in Sweden and in the Nordics. He has more than 20 years’ experience from M&A, financing and restructuring services from over 300 engagements. Tom has significan... Mer

Kathinka Skoe

Kathinka Skoe

Partner | M&A

Kathinka Skoe is partner within Deloitte Financial Advisory and deputy lead of the M&A Transaction Services team. Kathinka holds a Master of Science in Business and Economics and a Master in Professio... Mer

Marcus Ekehov

Marcus Ekehov

Partner | M&A | Financial Advisory

Marcus is a Partner within Financial Advisory and he is the Deputy Head of Transaction Services in Sweden. Marcus has close to 15 years of advising clients in various M&A situations in the Nordics, Eu... Mer