Tjänster

Informationssäkerhet

Vem tar del av din information?

Den digitala revolutionen driver innovation och tillväxt inom affärsverksamhet men utsätter också organisationer för nya framväxande hot. I takt med fortsatt globalisering, digital integration och högre krav på säker hantering av information, har informationssäkerhet och kontinuitet i verksamheten blivit en allt viktigare fråga för företagsledning och styrelse. Både näringsliv och offentlig verksamhet ställer sig frågor som "hur hanteras risker kopplade till våra digitala tillgångar, vilka hot kan vår personal och IT-verksamhet utsättas för, har vi nödvändiga skyddsåtgärder och beredskapsplaner för att skydda kritisk verksamhet och kan vi lita på vår tredjepartsleverantör?”

Informationssäkerhet har också fått ökad uppmärksamhet i medier som belyser ökad frekvens och konsekvenser av cyberattacker, insiderattacker, IT-störningar och online-bedrägerier. Kunder, samarbetspartners och aktieägare förväntar sig att god informationssäkerhet upprätthålls. Bristfällig hantering kan påverka både förtroendet för verksamheten och aktiekursen. Detta har lett till att informationssäkerhet idag är en central del i riskhantering, internkontroll och god bolagsstyrning, både inom offentlig och privat sektor.

Våra specialister hjälper er att hantera både möjligheter och utmaningar inom informationssäkerhet. Krångliga, byråkratiska och dyra satsningar på informationssäkerhet är vanligtvis dåliga investeringar. Värdeskapande informationssäkerhet som förbättrar riskhantering, användbarhet och sänker driftskostnader är goda investeringar. Våra insatser baseras genomgående på en övertygelse om att kraven på informationssäkerhet, verksamhetsnytta och lönsamhet låter sig förenas.

Kontakt

Marcus Sörlander

Marcus Sörlander

Partner | IT-revision och Informationssäkerhet

... Mer