Riešenia

Deloitte WorkPlace Advisory

Ako funkčne aj nákladovo optimalizovať kancelárske priestory?

Nároky na flexibilitu i efektivitu pracovného prostredia sa dlhodobo zvyšujú a sú hlavným trendom na trhu s kancelárskymi priestormi. Nerozhoduje pritom, či ide o výrobný podnik, reštauráciu alebo spoločnosť, ktorá sídli v moderných kancelárskych priestoroch. Nárok na kvalitné zázemie má každý zamestnanec, bez ohľadu na profesiu. Ako ale pristúpiť k optimalizácii v súčasnej situácii? Ako reagovať na nové výzvy pracovného trhu? A ako z toho všetkého vytvoriť strategickú príležitosť aj konkurenčnú výhodu?

Poradenstvo pre kancelárie budúcnosti

V rámci našej služby WorkPlace Advisory vám poradíme, ako k optimalizácii pristúpiť. Zabezpečíme pre vás komunikáciu i plánovanie s developerom, nájomcom a všetkými ďalšími tak, aby ste sa pripravili na všetky možné aj nemožné situácie vrátane funkčnej aj nákladovej optimalizácie. A aby sa vám vaše plány podarilo zasadiť aj do kontextu súčasnej situácie.

Na čo konkrétne sa spoločne s vami zameriame?

Zanalyzujeme vaše súčasné priestory na optimalizáciu nákladov, funkčnosti a efektivity.

Vytvoríme finančnú analýzu rôznych scenárov stratégie, vrátane právnych a daňových dopadov.

Odporučíme vám stratégiu a pomôžeme vám vyjednať nové nájomné podmienky.

Zrevidujeme vaše právne záväzky a povieme vám, aké máte možnosti pri zmene ich podmienok (ukončenie nájmu, podnájom, redukcia priestorov, zľava z nájmu, atď.).

Vypracujeme zhrnutie najdôležitejších informácií z nájomnej zmluvy vrátane komentárov, ktoré využijete pre vaše ďalšie budúce rozhodovanie.

Spoločne s našimi klientmi vždy definujeme, kde a ako budú ich zamestnanci najlepšie pracovať. A pomáhame im vybrať zodpovedajúce priestory, technológie a zariadenia potrebné na to, aby pracovné prostredie fungovalo efektívne a zamestnancov motivovalo k práci. Je to komplexný proces, na ktorom sa podieľa celý rad odborníkov, od developerov, architektov a dizajnérov, až po právnikov, daniarov a realitných expertov. Pandémia koronavírusu pochopiteľne zasiahla aj realitnú oblasť a akékoľvek ďalšie plány firiem na expanziu, obstarávanie nových kancelárskych priestorov, či ich úpravy. Ekonomika bezpochyby utrpí, úspory sa dotknú všetkých oblastí, z pôvodných plánov ale nakoniec zísť nemusí. Možno ich totiž zrevidovať a nastaviť tak, aby rešpektovali súčasné trendy a zároveň sa dokázali pripraviť na tie, ktoré ešte len prídu. Pracovné prostredie možno na chvíľu zažije horšie časy, o konkurenčnej výhode ale nakoniec bude rozhodovať to, ako rýchlo a efektívne sa firmy stihnú pripraviť na to, čo príde v nasledujúcich mesiacoch.

- Miroslav Linhart, Deloitte Real Estate Advisory

(Pre) sťahovanie: strategická príležitosť v 3 krokoch

Potrebujete vytvoriť lepšie priestory pre zamestnancov a zabezpečiť, aby došlo k úspešnému  (relokácii) a zamestnanci nové prostredie akceptovali? Vnímate kvalitu pracovného prostredia ako dôležitý nástroj na získanie nových zamestnancov a udržanie tých existujúcich? Neviete si rady, aké všetky kroky budú potrebné k tomu, aby ste vybrali nové priestory, alebo tie existujúce pretvorili podľa aktuálnych trendov? Netušíte, čo všetko na vás čaká a čo si pod komplexným poradenstvom Deloitte WorkPlace Advisory môžete predstaviť? Celý proces sa odvíja od troch kľúčových krokov:

Fáza 1: Tvorba stratégie

V tejto fáze sa vytvára tzv. White paper - základný dokument, ktorý určuje
budúcu podobu kancelárie a zvládnutie celého relokačného procesu. Skúma nutnosť aj prínosy plánovanej zmeny, či už sa deje kvôli končiaciej nájomnej zmluve, rastu alebo potrebe integrovať nové trendy. Cieľom je zistiť, čo chce firma
dosiahnuť a naplánovať finančné hľadisko.

Fáza 2: Poradenstvo a analýzy pre klienta ako nájomcu

V prípade sťahovania je potreba vybaviť celý rad dokumentov, napr. revidovať alebo ukončiť pôvodné zmluvy, uzavrieť nové, vykonať daňové analýzy, vyjednávať s pôvodným aj novým prenajímateľom. Tomu všetkému predchádza prieskum trhu ohľadom dostupných priestorov a finančnej analýzy. Je to náročný proces, hlavne finančne, preto je dôležitá optimalizácia a plánovanie.

Fáza 3: Relocation Manažment

Príprava na samotné presťahovanie a jeho realizácia. Prvým krokom je analýza právnych a daňových dopadov, komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi. Hladký priebeh ovplyvňuje dostatočná prípravná fáza vrátane možných krízových scenárov a ich riešení. A pochopiteľne aj efektívna komunikácia so zamestnancami, ktorá je kľúčová od samého počiatku.

Kontaktujte nás

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

vedúci partner | transakčné oddelenie

Miroslav je vedúci partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde súčasne vedie oblasť poradenstva v sektore nehnuteľností a stavebníctva. Špecializuje sa na služby podnikový... Viac