O nás

Deloitte na Slovensku

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík prostredníctvom viac ako 350 špecializovaných odborníkov.

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti: Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Tax s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária  (spoločne ďalej len „Deloitte na Slovensku”), ktoré sú dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. 

Deloitte Audit s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 343 414DIČ: 2020325516
IČ DPH: SK2020325516
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 4444/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000024249/7300

IBAN:
USD: 9000017196/7300
EUR: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
USD: SK64 7300 0000 0090 0001 7196

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK 2022034003
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 36863/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000024249/7300

IBAN:
USD: 9000024257/7300
EUR: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
USD: SK22 7300 0000 0090 0002 4257

Deloitte Security s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 803 443
DIČ: 2022848542
IČ DPH: SK 2022848542
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 59239/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zah. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000033938/7300

IBAN:
EUR: SK50 7300 0000 0090 0003 3938

Deloitte Tax s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 407 986
DIČ: 2020327034
IČ DPH: SK 2020327034
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 101710/B
licenia č.: 8/96

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000018105/7300

IBAN:
USD: 9000017188/7300
EUR: SK62 7300 0000 0090 0001 8105
USD: SK86 7300 0000 0090 0001 7188

Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 868 019
DIČ: 2023030273
IČ DPH: SK 2023030273
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 64832/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000035482/7300

IBAN:
EUR: SK72 7300 0000 0090 0003 5482

 

Ďalšie informácie o spoločnostiach Deloitte na Slovensku sú dostupné v Obchodnom registri SR.

Bolo to užitočné?