O nás

Spoločnosti Deloitte na Slovensku

Deloitte Audit s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 343 414
DIČ: 2020325516
IČ DPH: SK2020325516
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 4444/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000024249/7300

IBAN:

USD: 9000017196/7300

EUR: SK40 7300 0000 0090 0001 8113

USD: SK64 7300 0000 0090 0001 7196

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK 2022034003
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 36863/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000024249/7300

IBAN:
USD: 9000024257/7300
EUR: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
USD: SK22 7300 0000 0090 0002 4257

Deloitte Security s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 803 443
DIČ: 2022848542
IČ DPH: SK 2022848542
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 59239/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zah. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000033938/7300
IBAN:
EUR: SK50 7300 0000 0090 0003 3938

Deloitte Tax s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 407 986
DIČ: 2020327034
IČ DPH: SK 2020327034
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 101710/B
licenia č.: 8/96

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000018105/7300

IBAN:
USD: 9000017188/7300
EUR: SK62 7300 0000 0090 0001 8105
USD: SK86 7300 0000 0090 0001 7188

Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 868 019
DIČ: 2023030273
IČ DPH: SK 2023030273
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka: 64832/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Pribinova 10 , 811 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX
Bankový účet č.: EUR: 9000035482/7300
IBAN:
EUR: SK72 7300 0000 0090 0003 5482

 

Ďalšie informácie o spoločnostiach Deloitte na Slovensku sú dostupné v obchodnom registri SR.

 

Bolo to užitočné?