Deloitte Private

Deloitte Private je skupina expertov z rôznych krajín vytvorená v rámci siete Deloitte, ktorá poskytuje špecifické poradenské služby súkromným spoločnostiam, rodinným podnikom a fyzickým osobám.