Slovakia Best Managed Companies

Best Managed Companies je program oceňujúcí popredné slovenské súkromne vlastnené a riadené firmy reprezentujúce najvyššie štandardy kvality a výkonnosti.

Ocenili sme 11 najlepšie riadených spoločností